Størst i Norge på kurs for profesjonelle webfolk

Web med bruker i sentrum, kurs 13. november

-*+Dette kurset gir deg teknikker og metoder for brukertesting og brukerorientering av nettstedet ditt, blant annet personas og scenarier.

De fleste som driver et nettsted vet at det å holde fokus på bruker og brukers behov er en forutsetning for å lage god webkommunikasjon.

Klikk her for å delta på kurset Web med bruker i sentrum

I dette kurset lærer du metoder for å gjennomføre brukerorienteringstiltak med egen web.

Personas og scenarier

Denne anerkjente metoden går ut på å stilisere brukergrupper og å arbeide ut forbedringer på grunnlag av dette. Kurset dekker blant annet:

 • Hvor mange personas bør du ha?
 • Hvordan kan personas lages levende?
 • Hva er forholdet mellom scenarier og personas?
 • Hvordan spille ut relevante scenarier?

Workshops med brukere

Det er alltid lurt å inviterer brukere til en workshop som handler om ditt nettsted og hva brukerne ønsker å få ut av dette. Kurset dekker metodikk for gjennomføring av workshops med brukere, blant annet:

 • Hvem bør du invitere på workshop?
 • Hvor mange personer bør delta?
 • Hvilke spørsmål bør du stille?
 • Hvordan bør workshopen gjennomføres for å sikre gode resultater?

Scenariemodellering

Ved å gå gjennom de viktigste brukescenariene selv, som om du var en bruker, får du ofte god innsikt i problemområder og hindringer som bruker møter. Dette kalles «scenariemodellering», og kurset dekker tankegangen rundt slikt arbeid:

 • Hvordan skille mellom A-, B- og C-scenarier?
 • Hvordan unngå «internblindhet»?
 • Når er scenariet fullført?
 • Kan man bygge persuasive path med utgangspunkt i brukers beste?

Innholdsstyrt webutvikling

Når nye sider skal utvikles, eller eksisterende nettsted skal forbedres, er det nyttig å ta utgangspunkt i en etablert metodikk. I dette kurset går vi gjennom prosessen for innholdsstyrt, eller strategisk, webutvikling:

 • Hva er relevante mål?
 • Hvordan kartlegge brukerbehov?
 • Hvordan definere webkonseptet?
 • Hvordan nedfelle webkonseptet i informasjonsarkitektur og wireframes?

Heuristisk metode

Heuristisk metode, også kalt ekspertevaluering, er en rask og effektiv måte å finne forbedringspunkter på nettstedet. I dette kurset får du enkle metoder som du kan benytte for å bli din egen webekspert.

 • Kvalitetsanalysen
 • WAI-kriteriene
 • Kodevalidering
 • Morville-metoden
Nina Furu
Kursleder : Nina Furu
Nina er en veteran innen norsk webkommunikasjon, Hun har vært nettredaktør for en rekke nettmagasiner og portaler, og startet Nettredaktørskolen i 2003. Hun rådgir flere av landets største nettsteder, sitter i forskjellige nasjonale fagfora, og har skrevet flere av de fagbøkene som brukes i utdannelser innen webkommunikasjon og sosiale medier på norske høyskoler. Til daglig er hun partner i Webgruppen og holder kurs og foredrag i inn- og utland.

Kurset arrangeres 13. november 2012 kl 09.00 – 15.30 i Strandgaten 19, rett ved Oslo Sentralstasjon. Prisen for kurset er kr 4980, inkludert materiell (kurspresentasjon) og lunsj.

Sikre deg en plass på dette kurset ved å fylle ut skjemaet under: