Størst i Norge på kurs for profesjonelle webfolk

E-post

Epost-markedsføring ansees ofte for å være markedskanalen som gir høyest  ROI (Return On Investment). Investeringen er også meget beskjeden.

Aktuelle kurs i epost-markedsføring

PostBring_cobRGBpos

Slik lykkes du med epostmarkedsføring, kurs 3. juni 2015

+*-Dette er grunnkurset for deg som ønsker å utnytte mulighetene innen for verdens mest kosteffektive markedsføringskanal – epost.

digitalmarketing_kurs

Digital Marketing Sertifiseringskurs, oppstart 21. august

+*-5-dagers kurs som leder fram mot serifiseringseksamen i digital marketing. Kurset dekker alle viktige felter for digital markedsføring, og setter dem inn i en strategisk sammenheng.