Boklansering: Sjangerskriving i Digitale Kanaler

sjangerskrivingWebgruppen og forlaget Cappelen Akademisk har herved gleden av å invitere til boklansering av boken «Sjangerskriving i digitale kanaler» av Nina Furu.

Lanseringen skjer fredag 20. september 2013 kl 09.00 – 10.30 i Webgruppens lokaler i Strandgaten 19, rett ved Oslo Sentralstasjon. Se kart.

Vi serverer en enkel frokost og det blir 45 minutter fagforedrag ved forfatteren:

 


Foredrag: Sjangre i digital tekst – hvorfor og hvordan?Nina

Nettstedet, Facebook-oppdateringene, epostene, twitter-meldingene … alt dette er tekster som trenger forskjellig håndtering. Å skrive sjangerriktig gir bedre kvalitet på tekstene, tydeligere kommunikasjon med bruker og mer en helhetlig tone for bedriften. I dette korte foredraget får du de beste rådene for de største kanalene kort og konsist servert.

Kort foredrag v/Nina Furu


Det vil bli anledning til å kjøpe signerte utgaver av både «Sjangerskriving i Digitale Kanaler» og Nina Furus forrige fagbok, «Fra Triggerord til Hashtag».

Arrangementet er gratis. NB! Begrenset antall plasser – kun forhåndspåmelding:

Opps, fant ikke skjemaet.