Bonus: Boken «Fra Triggerord til Hashtag»

Dagens nettredaktør arbeider ikke bare med nettstedet, men også med Facebook, Twitter, blogger, YouTube og flere andre kanaler. Nina Furus nyeste bok handler om digital multikanal – det å få tiltak i de forskjellige digitale kanalene til å henge sammen, slik at man får en helhetlig kommunikasjons- og/eller markedsføringseffekt. Som deltaker på dette kurset mottar du boken «Fra Triggerord til Hashtag» som en del av kursmateriellet.