Bonus: Ekspertgjennomgang av ditt nettsted

I tillegg til det alminnelige kursmateriellet  får du som deltager på dette kurset også en 1-times evalueringsmøte med kursleder Jakob Thyness. Han går gjennom ditt nettsted sammen med deg og gir deg en tilbakemelding på styrker og svakheter ved nettstedet ditt. Han vil også kunne påpeke forbedringspunkter til nettstedet. Tidspunktet for gjennomgangen avtales i etterkant av kurset.

Prisen for gjennomgangen alene er normalt kr 2000 + mva, men som deltager på kurset Bestepraksis på Web får du denne gjennomgangen uten tillegg i pris.