Bonus: Få med rapporten «Bildebruk og bildebehandling for nettredaktører»

Du som bestiller dette kurset nå mottar også rapporten Bildebehandling for nettredaktører uten ekstra kostnad.

Rapporten er skrevet av kursleder Jakob Thyness og sendes ut elektronisk som del av kursmateriellet.