Bonus: Den strategiske webutviklingsprosessen

Sammen med kursmateriellet for dette kurset mottar du også rapporten «Den strategiske webutviklingsprosessen», der prosessen for utvikling/forbedring av websider beskrives trinn for trinn.

Som deltager på dette kurset mottar du denne rapporten helt uten ekstra kostnad.