Bonus: Rapport om prinsippene for Dirty Design

Som deltager på dette kurset mottar du også rapporten om prinsippene for Dirty Design. Rapporten dekker for eksempel disse elementene:

Bør sidene være av justerbar bredde, eller bør bredden være fast?
Hvor store skjermer kan man nå trygt designe for?
Hvor bør menyene plasseres?
Hvilke fonter bør man velge til hva, og hvorfor?
Hvilke elementer bør være statiske og hvilke dynamiske?
… og mye mer.