Bonus: Sjekkliste for innholdsbasert SEO

Som del av kursmaterialet fra dette kurset får du med en sjekkliste som du kan bruke når du skriver. Sjekklisten gir deg enkle avkrysningspunkter for formater, lengder etc.