Bonus: Sjekkliste for artikler

Som del av kursmaterialet fra dette kurset får du med en sjekkliste for søkemotoroptimaliserte artikler som du kan bruke når du skriver. Sjekklisten gir deg enkle avkrysningspunkter for formater, lengder etc.