Bonus: Sjekkliste for medieutspill

Kursleder Elisabeth Norheim har utviklet en sjekkliste som sikrer at du har tenkt gjennom flertrinnsraketten når du planlegger et medieutspill. Denne sjekklisten får du med som del av kursdokumentasjonen fra dette kurset.