Bonus: Verktøykasse for krisehåndtering i sosiale medier

Som del av materiellet til dette kurset får du også en «verktøykasse» som inneholder sjekkliste for kriseweb, sjekkliste for omdømmeovervåking, anbefalte retningslinjer for respons i sosiale medier, anbefalte retningslinjer for kriseberedskap og dine egentilpassede playbooks for krisekommunikasjon på web.