Bonus: Marketing Rebellion av Mark Schaefer

Boken Marketing Rebellion av Mark Schaeffer er «bibelen» for rebel marketing. Du får med et trykt eksemplar av boken som bonus på kurset. (Hovedpunktene i boken dekkes i kursinnholdet.) «Marketing Rebellion revolutionizes and disrupts the current paradigm of understanding and practicing marketing, » Dr. Ai Addyson-Zhang, professor, Stockton University «Unquestionably one of the best marketing books I have ever read.» Douglas Burdette, host of The Marketing Book Podcast