Nettkompetanse som skaper resultater.

Bonus: Sjekkliste for å oppfylle lovkravene

Kursleder Wilhelm Joys Andersen har utviklet en sjekkliste med tiltak og handlingspunkter i forhold til å møte det norske lovverkets krav. Denne sjekklisten inngår som del av kursmateriellet.

Praktisk informasjon

Alle kurs holdes i våre kurslokaler i Strandgaten 19, rett ved Oslo Sentralstasjon.

Se kart og veibeskrivelse

Trenger du å få kurs dekket av NAV?

Kommende kurs