Bonus: Webgruppens Kvalitetsanalyse

Regneark som gir deg en kvalitetsscore på ditt nettsted. Analysen måler nettstedet på Konsept, Verdi, Avsender, Lay-out og design, Innhold, Triggerord, Enkelhet og Tilgjengelighet. Med dette regnearket kan du evaluere et hvilket som helst nettsted, og du kan også teste ditt nettsted igjen flere ganger for å vurdere utvikling over tid.