Digital innholds- og markedsføringsledelse

44-ukers deltidsstudium som kvalifiserer deg for å administrere arbeid med digitale kanaler i en virksomhet. Kurset følger en fast progresjon, og består av nettkurs, fysiske samlinger, digitale samlinger og nettverk.

Webgruppen i samarbeid med Digital Marketing Institute tilbyr et omfattende, 44-ukers kurs som munner ut i en diplomoppgave. Etter godkjent oppgave er du sertifisert som ekspert i digital marketing, med et fokus på ledelse og strategi.

Dette er elementene i studiet:

 • 44 ukers elæringkurs på egen plattform (engelskspråklig)
 • 3 fysiske samlinger i Oslo, om koronasituasjonen tillater (norskspråklig)
 • 5 digitale samlinger på Zoom (norskspråklig)
 • Mastermind-gruppe i Norge, med tilhørende Facebook-gruppe (norskspråklig)
 • Støtte fra Nina Furu og Hans-Petter Nygård-Hansen etter behov (norskspråklig)
 • Diplomoppgave (engelskspråklig)
 • Eksamensfest i Oslo, fysisk hvis koronasituasjonen tillater (norskspråklig)
 • Inntil 5 operative digitale dagskurs hos Webgruppen etter behov (norskspråklig)

Progresjonen er fast, så du må følge den fastlagte framdriftsplanen i studiet. Anslått tidsforbruk er ca 5 timer per uke.

Hva kommer du til å lære?

1. Strategi og planlegging 

Skaff deg alle de sentrale ferdighetene som inngår i å planlegge en vellykket digital strategi. Dette omfatter alt fra kanalkompetanse til automatisering, budsjettering, analyse og digitalt lederskap. 

 • Digital kommunikasjon vs tradisjonell kommunikasjon
 • Marketing automation
 • Ressurser og budsjettering 
 • Big data og analyse
 • Strategiformulering og planlegging
 • Digital kommunikasjon og kanaler

2. CX, netthandel og CRO

Lær de sentrale prinsippene for nettstedsoptimalisering, CRO (“Conversion Rate Optimization”, altså optimalisering av antallet brukere som gjør ønskede handlinger, for eksempel å kjøpe noe) og netthandel for alle typer virksomheter. Bygg effektiv UX (“User Experience”, altså brukeropplevelser) for dine kunder. 

 • Nettstedsoptimalisering
 • UX research og design
 • Netthandelsstrategi
 • Praktisk netthandel
 • Grunnprinsipper i grafisk design for markedsførere 
 • Prinsipper for CX (“Customer Experience”, altså kundeopplevelse)

3. Søk og digitale kanaler 

Planlegg, implementer, optimaliser og rapporter på søkekampanjer. Driv trafikk på tvers av digitale kanaler. 

 • SEO oppsett og innhold
 • SEO workshop
 • Betalt søk og displayannonsering
 • Måling med Google Analytics
 • Strategi for epostmarkedsføring 
 • Epostmarkedsføring i praksis

4. Markedsføring i sosiale medier

Lær hvordan du skaper engasjerende innhold på sosiale medier, og hvordan du kan planlegge, gjennomføre, optimalisere og rapportere på betalte kampanjer på tvers av sosiale plattformer. 

 • Sosial research
 • Utvikling og spredning av innhold
 • Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn
 • Pinterest, Snapchat og TikTok
 • YouTube og sosial video
 • Kundeservice i sosiale medier
 • Strategi og planlegging

5. Digitalt salg

Lær mer om verdien av sosialt salg,  og bruk digitale kanaler for å få en bedre dialog med kunder, og flere salg. 

 • Prinsippene for sosialt salg
 • Slik finner du de rette prospektene
 • Hvordan tiltrekke deg potensielle kunder
 • Closing av salg; mersalg og oppsalg
 • Økende engasjement

6. Sentrale ferdigheter

Skaff deg de sentrale ferdighetene som alle markedsførere, fagfolk og ledere trenger for å jobbe effektivt, produktivt og profesjonelt sammen med andre.

 • Prosjektplanlegging
 • Kreativitet
 • Personlige ferdigheter 
 • Samarbeid

7. Lederskap og administrasjon 

Utvikle de praktiske ferdighjetene og teknikkene du trenger for å tenke strategisk, bygge effektive team, håndtere kriser og konfliker og påvirke og inspirere andre.

 • Strategisk tankegang
 • Hvordan bygge effektive team
 • Konflikt.- og krisehåndtering
 • Overtalelse og påvirkning

Undervisningen foregår på engelsk, som elæring på Digital Marketing Institute sin plattform. Vi understøtter læringen med fysiske og virtuelle meetups her i Norge, og du studerer også med andre som tar samme pensum på samme tid. I de tilfellene du trenger å styrke din praktiske kompetanse på et emne, kan vi i Webgruppen gi deg tilgang til digitale dagskurs som forklarer operative tiltak i detalj.

På slutten av studiet skriver du en diplomoppgave på engelsk, som beskriver

Hvem er dette kurset for?

 • Tradisjonelle markedsførere og markedsledere som ønsker å ligge i forkant og være mer på hugget 
 • Markedssjefer og senior ledelse 
 • Informasjonssjefer, kommunikasjonssjefer og IT-sjefer
 • Markedsførings- og informasjonsmedarbeidere som ønsker å ta en lederrolle
 • Deg som leder en innholdsavdeling i byrå, bedrift eller annen virksomhet
 • Gründere og småbedriftseiere
 • Deg som vil endre karrière
 • Deg som ønsker å utvikle og implementere en digital innholds- og markedsføringsstrategi i en virksomhet

Studiet kombinerer det globale elæringsprogrammet digital marketing expert som er utviklet av Digital marketing Institute med egne sesjoner, treff og aktiviteter her i Norge. Du får også et nettverk og en mastermind-gruppe av andre norske deltakere å støtte deg til.

Kickoff for studiet skjer 4. mars 2022 med fysisk treff i Oslo (virtuelt på Zoom om koronasituasjonen krever det).

Prisen for dette programmet er kr 98500 eller kr 29500 ved oppstart og deretter 6 månedlige avdrag a kr 12500.

Hvorfor investere i kurs?

Hvis du er interessert i programmet og vil vite mer, så inviterer vi deg til gratis informasjonsmøte 26. januar 2022 kl 14.00 på Zoom. Meld deg på via skjemaet under:

Webinar

Kurset avholdes som hybridkurs, hvilket betyr at vi kombinerer nettkurselementer med webinarer, fysiske samlinger og annet.

Dette studiet setter deg i stand til å ta ansvar for å lede en avdeling eller et team som driver med innhold, informasjonsformidling og/eller markedsføring i forskjellige digitale kanaler. 

Kursleder

Nina Furu

Nina er en veteran innen digital markedsføring i Norge. Hun har fulgt utviklingen innen web og sosiale medier på nært hold siden 1995; som nettredaktør, bedriftseier og digital rådgiver for en rekke av landets største bedrifter og etater. Hun har også skrevet flere av de fagbøkene om digital kommunikasjon som brukes på norske høyskoler. Til daglig er hun partner i Webgruppen og holder kurs og foredrag i inn- og utland.
Kursleder

Hans-Petter Nygård-Hansen

Hans-Petter har bakgrunn fra Cisco, Gambit og Geemuyden Kiese, og er en erfaren innholdsmarkedsfører, foredragsholder, konsulent og digitaliseringsekspert. Han er også ofte å se i media som representant for nettbransjen, og deler aktivt kompetanse på blogg, YouTube og podcast.

Påmelding til gratis infomøte om DIML

Ja takk, jeg melder meg på informasjonsmøtet. Send meg Zoom-lenke.

Digital Marketing Institute - Silver Partner
Handlekurv