Eksamen for sertifiseringskurs

For å få sertifisering i digital marketing eller sertifisering i markedsføring med sosiale medier eller søk trenger du å bestå eksamen. Denne tas online, og gjennomføres ved et av de godkjente testsentrene i Norge. (Det finnes testsentre i alle de store byene, og også en del andre steder i landet.)

Eksamenen varer i 3 timer og består av ca 200 spørsmål.

De fleste spørsmålene er «multiple choice», altså at du får forskjellige svaralternativer og må velge mellom dem. Andre kan være «hot spot» oppgaver (der du skal klikke på riktig sted på skjermen), drag-and-drop-grupperingsoppgaver og tilsvarende digitale formater.

Eksamen er bestått dersom minst 60 % av spørsmålene er besvart riktig. Det er mulig å ta eksamen igjen dersom den ikke er bestått.

Se alle sertifiseringskurs