Webgruppen https://www.webgruppen.no Nettkompetanse som skaper resultater. Mon, 14 Sep 2020 07:28:33 +0000 nb-NO hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.5.3 https://www.webgruppen.no/wp-content/uploads/2020/05/cropped-WG_Favicon_colour-32x32.png Webgruppen https://www.webgruppen.no 32 32 Hva er posisjon null på Google? https://www.webgruppen.no/hva-er-posisjon-null-pa-google/ Mon, 14 Sep 2020 07:22:42 +0000 https://www.webgruppen.no/?p=10664 Posisjon null er en fremhevet oppføring på toppen av søkretreffsiden, slik som for eksempel dette:

En slik oppføring gjør både at den som har laget denne siden blir premissgiver innen feltet, og at man får spesielt mange klikk.

Oppføringen kalles «position zero» fordi den kommer foran det første organiske søketreffet, og det som er før nr 1 er jo 0. Oppføringen kalles dermed «posisjon null».

Har du lyst til å lære hvordan du kan jobbe for å få posisjon null-oppføring på Google?

Kom på kurs i Innholdsbasert SEO

Velkommen!

]]>
Hvordan fungerer sosiale medier? https://www.webgruppen.no/hvordan-fungerer-sosiale-medier/ Sat, 16 May 2020 09:11:29 +0000 https://www.webgruppen.no/?p=10495

Her er en gjennomgang av den grunnleggende funksjonaliteten i sosiale medier, og de begrepene du trenger å kjenne for å jobbe med dem:

Hva er sosiale medier?

Sosiale nettverk eller sosiale medier er digitale plattformer der enkeltpersoner kan lage profiler for seg selv og firmasider for bedrifter de eier eller arbeider i. De kan så velge å følge/ «bli venner med» andre profiler og firmasider, noe som gjør at de vil få opp poster som er laget av de profilene de er venner med og de firmasidene de har valgt å følge. Sosiale medier gjør det enkelt å følge med på hva som er nytt fra de personene og bedriftene man er spesielt interessert i.

De største sosiale mediene i Norge er (med største først):

Du finner oppdaterte, norske brukertall for de forskjellige sosiale mediene hos Ipsos hvis du søker etter «Sosiale medier». Talloversiktene heter Ipsos SoMe Tracker, og utgis kvartalsvis. Disse rapportene er gratis.

Enhetene i sosiale medier

 • Profiler
 • Sider
 • Administratorer
 • Grupper
 • Arrangementer

Det er to typer enheter som kan handle i sosiale medier; personer og bedrifter. På Facebook kalles det en profil når det er snakk om en person, og det kalles en side når det er snakk om en bedrift. En firmaside må også ha profiler (personer) som er administratorer av siden, altså at de lager innhold på vegne av siden. Det er siden som står som avsender av disse postene, og den enkelte administrators personlige profil er ikke synlig på sidens poster.

Både profiler og sider kan være med i grupper. En gruppe er en samling profiler og sider som har felles interesser, og kjennetegnes ved at alle som er med i gruppen kan poste innhold inn i gruppen. En gruppe må også ha administratorer, som styrer gruppens innstillinger. Administratorene kan stille inn om gruppen og innleggene i gruppen skal være synlig for alle i det sosiale mediet (dette kalles en åpen gruppe), eller om det bare er medlemmene i gruppen som kan se innleggene (dette kalles en lukket eller hemmelig gruppe).

Både profiler og sider kan også opprette arrangementer. Et arrangement er en informasjonsside om en hendelse som skal skje på et bestemt tidspunkt. Profiler kan melde seg på et arrangement ved å klikke for at de er «interessert» eller «skal» på arrangementet. Dette er imidlertid kun en indikasjon på interesse for arrangementet, og betyr ikke nødvendigvis at man kommer til å møte opp. Hvis en arrangør ønsker sikre påmeldinger, bør de lage en webside der man kan fylle ut skjema eller kjøpe billetter for å melde seg på arrangementet. Man kan da legge inn lenke til denne siden i arrangementet på sosiale medier.

Nyhetsfeeden i sosiale medier

Når en profil logger seg på et sosialt medium, vil førstesiden være en oversikt over nyeste poster fra andre profiler man er venner med og sider man har valgt å følge. En slik oversikt kalles en nyhetsfeed. Det er i denne nyhetsfeeden brukeren tilbringer mest tid. Det er derfor viktig for bedrifter som ønsker å markedsføre seg (gjennom sine firmasider) at de passer på at bedriftens poster er til stede i nyhetsfeeden hos så mange profiler som mulig.

Nyhetsfeeden i alle sosiale medier er et utvalg av innlegg. Ingen profiler får alle innlegg fra alle profiler man er venner med og alle sider man følger. Man får kun et lite utvalg av disse. Hva som velges ut er basert på den individuelle brukerens egen interesse. Hver og en av oss får mer av de tingene vi demonstrerer at vi liker (gjennom å klikke «like», gjennom å klikke, gjennom å kommentere osv.) og mindre av de tingene vi ikke er interessert i.

Nyhetsfeeden er altså en personlig tilpasset strøm av saker, og to forskjellige profiler har aldri like nyhetsfeeder, selv om de har mange av de samme vennene og følger mange av de samme bedriftene.

Fordi nyhetsfeeden er basert på interesse, er det også absolutt nødvendig for bedrifter å lage innlegg som er så interessante som mulig for at de skal nå ut til flest mulig av firmasidens følgere.

Innlegg i sosiale medier

Både profiler og sider kan lage innlegg i sosiale medier. Innlegg kalles også «poster» og finnes i flere formater. Hvilke formater som støttes varierer noe fra medium til medium. De vanligste typene av innlegg er:

 • Tekstposter
 • Lenkeposter
 • Bildeposter
 • Videoposter
 • Arrangementsposter

Tekstposter

Tekstposter består bare av tekst. Twitter er det sosiale medier der det finnes flest rene tekstposter. Tekstposter kan også inneholde både tagging av personer og hashtagger. Mer om dette lenger ned i artikkelen. Her er et eksempel på en tekstpost fra Twitter:

Lenkeposter

Lenkeposter er poster som er laget ved at man deler en lenke til en webside. Dette gjør (i de fleste sosiale medier) at det blir laget en såkalt «teaser» for den artikkelen man lenker til. En slik teaser består av overskrift, ingress, bilde og lenke. Når en bruker klikker på en lenkepost, kommer han til artikkelen det er lenket til. Her er et eksempel på en lenkepost på Facebook:

Bildeposter

Bildeposter er innlegg som i hovedsak består av et bilde, gjerne med en relativt kort følgetekst. På Instagram er hovedvekten av innleggene rene bildeposter, men bildeposter støttes i alle sosiale medier. Her er eksempel på en bildepost fra Instagram:

Videoposter

Videoposter er poster som består av en video, eventuelt med en følgetekst eller en handlingsknapp. Videoeposter spilles av i nyhetsfeeden til brukeren, og er derfor fine til å fenge brukers interesse. Det er imidlertid verd å merke seg at selv om videoer spilles i nyhetsfeeden, så er som regel ikke lyden på. Dette er grunnen til at mange også har valgt å tekste sine videoer, spesielt på Facebook.

Videoer kan være stående, kvadratiske eller liggende. Det er litt forskjellig hvilke sosiale medier som støtter hvilke formater.

Her er et eksempel på en videopost fra Facebook:

Arrangementsposter

Arrangementsposter handler om et arrangement som kommer. Disse har en handlingsknapp der inviterte (eller alle – det er en innstilling administratorene gjør) kan melde seg som interessert i arrangementet eller at de skal på arrangementet.

Her er et eksempel på en arrangementspost fra Facebook:

Annonser i sosiale medier

Annonser i sosiale medier er innlegg (se over) som annonsøren betaler for å få ut i noens nyhetsfeed. En del av sidens innlegg vil jo uansett komme ut til en del av sidens følgere. Når dette skjer uten betaling, kaller vi det innleggets «organiske rekkevidde». I tillegg kan altså bedriften betale for å nå flere enn de som allerede har sett innlegget, og også helt andre personer enn de som allerede følger bedriften.

Med betalt annonsering kan bedriften bestemme selv hvem som skal få innlegget opp i sin nyhetsfeed. Bedriften kan definere dette ut fra en rekke kriterier, for eksempel geografi, alder, kjønn, interesse og adferd. Nøyaktig hvilke segmenterings-kriterier som finnes varierer fra kanal til kanal.

Det er kun firmasider/bedriftsprofiler som kan annonsere, private profiler kan ikke det.

De innleggene som man betaler for å vise kan enten allerede være publisert på avsenders firmaside, eller avsender kan lage dem spesielt for betalt spredning. Det finnes også enkelte spesialformater av innlegg, for eksempel leadgenererings-poster og tilbuds-poster, som kun kan opprettes mot betaling.

Alle de sosiale medier har selvbetjenings-plattformer der du selv kan opprette annonser. Her er de viktigste:

Prisen for annonsering i sosiale medier varierer fra kanal til kanal, og avhenger dessuten av hvilke personer du ønsker å nå og hvor mange andre som ønsker å annonsere mot det samme publikummet på samme tid. Den enkleste måten å gjøre prisfastsetting på er derfor bare å legge inn den summen du ønsker å bruke (per dag, eller for hele kampanjeperioden) og så se i grensesnittet hvor mange du når og eventuelt hvor mange interaksjoner du kan forvente for denne summen.

Som tommelfingerregel er annonsering i sosiale medier ekstremt mye billigere enn tradisjonell annonsering i trykte medier og på radio og TV, så du kan godt starte med et budsjett på hundrelapper eller små tusenlapper.

Det kan også være lurt å prøve deg fram med korte tidsperioder og lave budsjetter inntil du får en følelse av hva som fungerer for deg og ditt produkt. Det kan imidlertid også hende – hvis du ønsker et svært attraktivt annonsepublikum – at du ikke vil få annonsen vist i det hele tatt om budsjettet er for lavt.

Tagging og hashtags

Det er to spesialtegn som har spesiell virkning i sosiale medier, og som fungerer likt i alle de sosiale mediene. De to tegnene er @ og #.

Tagging/nevning/»gi mention»

@-tegnet angir en bruker. Hvis du skriver inn @-tegnet fulgt av noens brukernavn uten mellomom (for eksempel @webgruppen), kalles dette å «tagge» eller å «nevne»/»gi mention til» en annen bruker. Dette gjør at de som blir tagget/nevnt får et varsel om posten, og også at noen av de som er venner med/følger den som er tagget/nevnt kan få opp posten i sin nyhetsfeed.

Hashtagging/bruk av emneknagger

# brukes foran en temabetegnelse, for eksempel #sommer , og gjør at dette ordet blir kalt en hashtag eller emneknagg. Når man klikker på en hashtag så får man opp poster (fra forskjellige personer og firmaer) som har brukt den samme hashtaggen. Hashtags brukes derfor til å lage relasjon/kontekst mellom forskjellige poster som handler om det samme.

På Instagram kan man også følge hashtags, så hvis en bruker for eksempel er interessert i baking, så kan han/hun følge hashtaggen #baking og få mange av de postene som er merket med denne hashtaggen opp i sin nyhetsfeed, selv om vedkommende ikke følger de personene/bedriftene som har laget posten.


Har du lyst til å lære mer om markedsføring i digitale kanaler? – Vi har mange kurs om dette:

Se oversikten over kursene her


]]>
Tips og triks for nettbutikk https://www.webgruppen.no/tips-og-triks-for-nettbutikk/ Tue, 28 Apr 2020 09:18:12 +0000 https://www.webgruppen.no/?p=10475 Skal du starte opp nettbutikk? Eller driver du allerede en og vil ha noen innspill til forbedringer? – I denne artikkelen får du tips til begge deler.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

NB! Ingen lenker i denne artikkelen er sponset. Webgruppen har ingen betalte leverandørsamarbeid. Alle vurderinger er rent faglige.

 Trenger du egentlig en nettbutikk?

Husk at det er fullt mulig å drive handel på nett uten en netthandelsløsning. Kanskje det er et alternativ for deg at folk bare fyller ut bestillingsskjema og du sender varer og faktura? Eller kanskje det holder om du Instagrammer produktene dine med info, og de som vil bestille kan sende deg direktemelding?

Tjenester som Finn, appen Tise, Facebook Marketplace og andre kan også være arenaer for å selge uten at du lager egen nettbutikk.

Det er alltid lurt å se på hva du egentlig trenger for å drive salg på kort, mellomlang og lenger sikt.

Men ønsker du å selge mange forskjellige produkter, og å ta betalt på nett, så trenger du altså en netthandelsløsning. Her er noen alternativer:

Hvilken løsning bør du velge?

Det finnes en rekke alternativer i en rekke priskategorier. For oss som er WordPress-entusiaster er førstevalget ofte gratisløsningen WordPress på eget domene, i kombinasjon med den gratis utvidelsen WooCommerce og et tema som støtter netthandel. Med en slik konstellasjon slipper du unna med en prislapp på ca 1000 kroner pr år som domene og webhotell.

Vi har laget et nettkurs som du kan få gratis nettkurs med oppsett av WordPress og WooCommerce med ProIsp som registrar/webhotell.

En annen populær standard løsning er Shopify. Denne er enklere å bruke enn WordPress/WooCommerce, men ikke like bra for søkesynligheten. Den er heller ikke gratis, men kan være ganske billig. Priser starter på ca 300 kroner pr måned.

I «enterprise-segmentet», altså for større bedrifter som har et høyt ambisjonsnivå, er Adobe-løsningen Magento et godt alternativ. Dette er da ikke en «selvbetjeningsløsning» som du selv kan sette opp, men i stedet en plattform som typisk vil bli tilpasset og implementert av et profesjonelt utviklingsbyrå. Et slikt utviklingsprosjekt starter gjerne rundt noen hundre tusen kroner, og stiger avhengig av scope.

Det er selvfølgelig også mulig å få profesjonell hjelp til å sette opp en løsning på forskjellige andre plattformer også, inkludert WordPress/WooCommerce og Shopify.

Av de norske leverandørene, har MyStore en anseelig markedsandel, og ikke uten grunn. Løsningen er teknisk litt svakere for SEO enn WordPress/WooCommerce, men det finnes også flere norske nettbutikker med god Google-synlighet som er bygget på MyStore. MyStore har også mange fornøyde kunder på grunn av et høyt servicenivå. Priser starter på ca 1000 kroner pr måned.

Vi har laget en liten tabell med fordeler og ulemper ved de forskjellige løsningene:

sammenligning av fire netthandelsløsninger

Tips for optimalisering av din nettbutikk

I det følgende tar vi utgangspunkt i at du allerede har en nettbutikk, og så ser vi på noen grep med denne for å forbedre brukeropplevelsen og konverteringsratene.

De fem konkrete tipsene er:

 • Ha fine produktbeskrivelser
 • Vær nøye med kjøpsknappen
 • Reduser friksjon
 • Tilby betalingsalternativer
 • Sett opp produktfeeder

Ha fine produktbeskrivelser

Produktbeskrivelsene er sentrale for å sikre salget av et enkelt produkt. Ett eksempel på en produkbeskrivelse som er godt i tråd med allment anerkjent bestepraksis, er denne fra ellos.no:

Produktbeskrivelse fra ellos.no

1. Overskriften på siden / produktbetegnelsen blir hentet inn i title tag på siden; et element som er sentralt for å bygge gratis synlighet på Google. Her er det viktig at man ikke bare sier «jrJelis 2/4 sleeve midi dress», men at også ordet kjole (som er den generelle produktbetegnelsen) er med. I og med at man både sier «kjole» og «midi dress» får man også dekket både den norske og den engelske betegnelsen. Mange norske brukere søker på engelsk – spesielt er dette vanlig blant yngre brukere.

2 og 3. Bilder. Et stort og fint produktbilde bør dominere produktsiden. I tillegg kan man ha supplerende bilder og videoer som viser produktet både frilagt og (om relevant) vist i bruk/på modell.

4. Prisen må vises tydelig, utvetydig, i relevant valuta og gjerne med stor font.

5. Stjernerangeringer av produktet skaper troverdighet og styrker salgsbeslutningen.

6. Mye tekst om produktet. Det er kun et kort utdrag av teksten som er vist i første skjermbilde, men denne inneholder en «les mer»-lenke som gir utdypende informasjon. Faktisk er veldig mye mer tekst tilgjengelig om produktet, både informasjon om stoffet, størrelsene, modellens høyde og mye mer. Denne teksten kan med fordel legges bak en lenke (som her) eller i form av mer utfyllende tekstlige beskrivelser lenger ned på siden. Volumet av tekst og forholdet mellom tekst og bilde er også et SEO-signal.

7. Tilbud om delbetaling gjør det enklere å gi etter for impulsen om å kjøpe produktet.

8. Alternativer for størrelse, farge og andre valg må være tydelige og brukervennlige. De må også stå over kjøpsknappen på siden.

9. Kjøpsknapp i en tydelig annen farge enn andre farger på siden. Det er også bra at knappen er ganske stor og at den har en forståelig tekst. Har man ganske stor trafikk, kan man med fordel A/B-teste både farge, størrelse og tekst på kjøpsknappen.

10. Trygghetselementer. Dette er det vi kaller «spikere» i teorien om den perfekte landingssiden. Spikerne skal gjøre kunden trygg i absolutt siste fase, og bør plasseres i umiddelbar nærhet til kjøpsknappen (typisk rett under) slik at dersom kunden nøler med å klikke på kjøpsknappen så kan han se disse tekstelementene, og man reduserer avbrutt kjøpsintensjon.

Vær nøye med kjøpsknappen

Kjøpsknappen i seg selv er et så viktig element at man med fordel kan teste både størrelse, plassering, farge, utforming og tekst på knappen. Typisk vil en knapp som har en tydelig annen farge enn andre elementer på siden gjøre det best, slik dette eksempelet fra Fjordkraft illustrerer:

Det vil også typisk være slik at en større knapp gjør det bedre enn en mindre knapp, i hvert fall opp til et visst punkt. Her er et annet godt eksempel, fra Samlerhuset:

Legg merke til her hvordan fargen på kjøpsknappen og fargen på handlekurvsikonet øverst i høyre hjørne er lik, slik at det skapes en sammenheng mellom de to elementene.

Om knappen bør ha teksten «Kjøp», «Bestill», «Legg i handlekurv» eller noe annet kan variere fra sted til sted. Vi kjenner til A/B-tester der alternativet «Kjøp» har vunnet framfor alternativet «Bestill». Hypotesen var da at «Kjøp» er mer umiddelbart, mens «Bestill» er noe bruker må vente på.

«Legg i handlekurv» er et alternativ som passer godt for f.eks. motebutikker på nett, der kunden gjerne legger flere plagg i handlekurven før han sammenligner og fatter en endelig beslutning.

Reduser friksjon

Det er et stort poeng å gjøre kjøpsopplevelsen så friksjonsfri som mulig for kunden. Det betyr blant annet følgende:

 • Spør om minst mulig informasjon
 • Autoutfyll så mye som mulig
 • Ha så få trinn som mulig
 • Ha så enkle interaksjoner som mulig
 • Gjør det enklest mulig for kunden å kjøpe!

Sjekkutprosessen bør derfor være så rask og effektiv som mulig, gjerne med automatisk utfylling av navn, adresse og lignende når dette er mulig.

Klarna som betalingsløsning gjør også at friksjon reduseres, ved at kunden verken trenger å finne fram kredittkort, logge inn på Vipps eller noe annet.

Ett eksempel på en meget god utsjekkingsprosess kan sees på nettbutikken Yves Rocher:

Tilby betalingsalternativer

Det er uansett et poeng å tilby kunden flere forskjellige alternativer for betaling. Noen vanlige alternativer er:

 • Kredittkort
 • Pay Pal
 • Vipps
 • Klarna

De rimeligste nettbutikkene nevnt over har stort sett ferdige intergreringer med Stripe for kredittkortbetaling, og med Pay Pal. De andre finnes det også gjerne utprøvde tilkoblingsmetoder for, eventuelt via en tredjepartstjeneste som Zapier.

Sett opp produktfeeder

Sist men ikke minst er det et viktig poeng å sette opp produktfeeder til forskjellige markedsføringsløsninger som Google, Facebook og Instagram. Dette gir grunnlag for å sette opp for eksempel en Google Merchant Account, slik at man kan få produktannonser med bilder inn for relevante søkeord på Google:

proguktannonser på google ads

I tillegg bør man opprette en produktkatalog i tilknytning til bedriftens Facebook-side. Man kan også koble sammen Facebook-siden og Instagram Business-kontoen, slik at man kan få produkttagging på Instagram, slik dette eksempelet viser:

eksempel på Instagram-post med produkttagging

Mer om kravene for å sette opp produkttagging på Instagram kan du lese i denne artikkelen.

Har du lyst til å lære mer om salg og markedsføring på nett?

Se alle våre kurs!

]]>
Tips for å pusse opp hjemmesiden https://www.webgruppen.no/tips-for-a-pusse-opp-hjemmesiden/ Wed, 22 Apr 2020 12:14:24 +0000 https://www.webgruppen.no/?p=10461 Vil du gjøre noen grep for å forbedre effekten av din bedrifts webside? Da har Nina Furu fem konkrete tips til deg!

(Artikkelen fortsetter under videoen.)

Hva er websidens oppgave?

En hjemmeside skal gjøre flere jobber for bedriften. Noen av de viktigste er:

 • Fortelle kunden hvem du er og hva du har å tilby
 • Sikre at du kommer opp på Google
 • Levere relevant informasjon
 • Muliggjøre relevant transaksjon
 • Fungere som landingsside
 • Fungere som innholdsdepot

For å sørge for at nettstedet oppfyller disse oppgavene, har vi flere elementer på siden som vi kan tilpasse med smarte grep.

De elementene vi oftest jobber med er:

 • Forsiden
 • Brandingen
 • Menyene
 • Innholdet
 • Footer

Alle disse elementene må tilpasses riktig, om siden skal ha den forønskede effekt.

I denne artikkelen/videoen skal vi imidlertid kun snakke om fem helt konkrete tips, som gir deg bedre resultater raskt. De fem tipsene er:

 1. Fjern karusellen
 2. Fiks menyen
 3. Sjekk SEO
 4. Bygg persuasive path

Vi skal se nærmere på alle disse i det følgende:

1. Fjern karusellen

Mange websider er designet med en karusell i toppen som viser en rekke store bilder én etter én om brukeren venter, eller klikker videre til neste topp-element. Her er et typisk eksempel på en forside med karusell:

Problemet med slike karuseller er jo at de blir veldig tunge. De inneholder gjerne mange høyoppløselige bilder, noe som trekker hastigheten på siden vesentlig ned. Dette gjør at siden laster langsommere, hvilket igjen gjør at brukere ikke godder å vente, og det gjør at siden rangerer dårligere på Google – som jo er svært opptatt av lastetid som signal.

Du kan sjekke din sidehastighet på Page Speed Insights-tjenesten til Google.

I tillegg viser brukertester at brukere nesten aldri venter for å se hva som kommer i karusellen, og heller ikke klikker seg videre gjennom elementene.

Rådet må derfor bli å fjerne karusellen – eventuelt erstatte den med et enkelt bilde.

2. Fiks menyen

I motsetning til karuseller, som brukere ser mye mindre på enn nettstedseiere tror, så er menyene viktigere enn mange tror. Når vi ser på såkalte heatmaps over hvor brukers blikk går, så er det menyene som trekker mesteparten av oppmerksomheten:

Menyer er også svært sentrale i å bygge synligheten på Google.

Hovedprinsippet er at alle viktige produkt- eller informasjonssøkeord bør finnes i nettstedets meny for søkesynlighetens skyld. Det er også viktig at hovedmenyen er global, altså at den finnes på alle sider på nettstedet. Spesielt effektivt er det med forskjellige varianter av megamenyer, som synliggjør mer eller mindre alt innhold på nettstedet:

Bilde av megameny fra dnb.no

Eksempel på megameny, her fra dnb.no

Her er en liten sjekkliste for å lage en god meny:

 • Bruker du triggerord? (= Ord som tilsvarer kundens egen terminologi)
 • Bruker du søkeord?
 • Har du nok punkter?
 • Har du ryddige hierarkier?
 • Er menyen global?
 • Husk hygienefaktorene (søk, personvernerklæring, om oss-informasjon mm)

3. Sjekk SEO

Å jobbe for god, gratis synlighet på Google er en omfattende oppgave, som dekker både å jobbe med valg og tilpasning av webpubliseringsplattform, oppsett av domener og redirects, hastighetsoptimalisering og mange andre tekniske faktorer. Men gitt at den tekniske løsningen er god, så er det først og fremst innholdet som avgjør synligheten. Man må bruke de rette søkeordene, og bruke dem på riktig måte.

For de tekniske faktorene finnes det en rekke forskjellige testverktøy. Ett av disse er SeoSiteCheckup som kan brukes gratis én gang pr dag. Den gir den en analyse av en del tekniske aspekter av ditt nettsted, og kan flagge problemer som at man for eksempel ikke bruker H1-tagger (H1 = hovedoverskrift) riktig, eller at sidene mangler beskrivelser:

En teknisk tjeneste som dette vil imidlertid ikke gi deg noen tilbakemelding på selve innholdet, så du har ikke nødvendigvis god synlighet selv om du ranker OK her. De feilene som tjenesten flagger, bør imidlertid rettes.

4. Bygg «Persuasive path» eller trakter

«Overtalelsens sti» er en rekke med lenker som til sammen gir bruker veier å gå gjennom nettstedet. De som jobber kommersielt, vil tenke på denne stien som en kjøpstrakt eller en «funnel» der bruker skal styres gjennom en eller flere digitale flater og fortrinnsvis skal ende opp på en landingsside eller salgsside der det skjer en konvertering.

Den enkleste måten å gjøre dette på er simpelthen ved å innføre følgende regel:

Alltid avslutte en side med en lenke (eller en annen form for call-to-action)

Dersom man implementerer dette prinsippet, tvinges man alltid til å tenke hva som er neste skritt for bruker, og også hvordan man kan friste bruker til å komme nærmere en konvertering.

På konverteringssidene/landingssidene er målet å få bruker til å gjennomføre en bestemt handling; typisk å fylle ut et bestillingsskjema eller putte et produkt i handlekurven.

Syns du dette var interessant, og har lyst til å lære mer?

Vi har gratis minikurs i form av livesendinger på Facebook hver fredag kl 10.00

Vi har også en rekke digitale dagskurs, der du lærer deg konkrete ferdigheter innen digital marketing på en dag.

Se oversikten over alle kurs.

]]>
Gratis lynkurs i livesendinger til sosiale medier https://www.webgruppen.no/gratis-lynkurs-til-livesendinger-i-sosiale-medier/ Fri, 03 Apr 2020 12:44:31 +0000 https://www.webgruppen.no/?p=10450 Å sende livesendinger i sosiale medier er blitt en del av hverdagen i mange bedrifter. Her kan du få en veiledning på hvordan dette gjøres: (Artikkelen fortsetter under videoen)

I det følgende får du noen tips for hele prosessen:

 • Velg kanal
 • Velg verktøy
 • Velg innhold
 • Planlegg
 • Promoter
 • Gjennomfør
 • Lær

1. Velg kanal

Hvilken kanal er det relevant for deg å velge til å sende livesendinger i?

Facebook er førstevalget for de fleste, både fordi Facebook markant er størst, og fordi Facebook har et veldig Med nylanserte Facebook Live Producer er det også blitt mulig å tidsplanlegge Facebook Livesendinger uten tredjepartsverktøy.

Facebook-eide Instagram støtter også livesendinger, og har en litt yngre og «freshere» setting enn eierselskapet Facebook.

For de som jobber business-to-business, kan Linkedin være et alternativ, men på Linkedin trenger man å søke om tillatelse til å sende livesendinger.

Twitter støtter livesendinger, og passer bra for de som driver med mer nyhetsrelatert innhold, eller som ønsker å bidra i samfunnsdebatten.

Livestreaming-plattformen Twitch er jo helt og holdent bygget over streaming, og selv om hovedinnholdet i denne kanalen er strømming av dataspill, finnes det også mange andre former for innhold i kanalen.

2. Velg verktøy

I disse dager er Facebook sitt egen native strømmingsverktøy Facebook Live Producer lansert. Dette tillater tidsplanlegging av livesendinger, men har likevel ikke den funksjonaliteten knyttet til pålegging av bilder, videoer, tekstelementer, skjermdeling osv som andre verktøy tilbyr.

Noen tredjepartsverktøy som hjelper deg å holde livesendinger er:

eCamm Live – den vi i Webgruppen bruker – allment ansett som et av de aller beste verktøyene, men kjører kun på Mac.

Open Broadcaster Sofware (OBS Studio) – fungerer på alle plattformer, og er gratis.

Xsplit – gratis og app-basert.

Microsoft Stream – fullintegrert med andre Microsoft-produkter, og antagelig også beste valg for Microsoft-eide Linkedin.

BlueJeans Streaming – anbefales bl.a. av Facebook-ekspert Mari Smith.

3. Velg innhold

Hva skal være konseptet for dine livesendinger? Her kan man se mye kreativt ute i markedet. Strømming av museumsutstillinger, konserter, arrangementer, severdigheter, turistattraksjoner mm florerer i sosiale medier i disse dager.

Andre muligheter er å strømme treningsøkter, produktdemonstrasjoner, gåturer eller bilturer og mye annet.

Man kan også tenke på om man har grunnlag for et fast konsept som sendes på faste ukedager eller faste klokkeslett.

4. Planlegg

Når man planlegger sin livesending bør man tenke på følgende:

 • Tidspunkt – Hva er beste ukedag og klokkeslett for sendingen ut fra hva som er relevant for bruker?
 • Varighet – Man bør si i starten hvor lenge man tror sendingen varer, slik at man skaper riktige forventninger hos bruker.
 • Digitale plakater, tekster og annet materiell må lages ferdig på forhånd.
 • Bakgrunn – Test nøye hva som finnes i bakgrunnen under sendingen. Bilder og interiører kan skape stemning – eller ødelegge den.
 • Lyssetting – Riktig lys er avgjørende! Om bruker ikke kan se innholdet tydelig, senker det verdien av hele sendingen.
 • Påkledning – Tenk på hva du skal ha på deg under sending. Husk at alt som synes i «talking head»-formatet er øvre del av toppen og eventuelle halskjeder, skjerf og lignende.
 • Makeup – Trengs det for eksempel litt pudder for å dempe en blank panne?

5. Promoter

Selv om livesendinger får en viss drahjelp av algoritmenene i de forskjellige sosiale mediene, er det lurt å markedsføre sendingen i forkant. Her kan man bruke egne kanaler – poste om livesendingen i forkant, sende ut eposter til relevante deltagere og mye annet.

Vi i Webgruppen bruker for eksempel coverbildet vårt på Facebook til å markedsføre ukens oppkommende livesending. Dette skaper jo også en egen post om at forsidebildet er endret. I tillegg publiserer vi sendingen tidsplanlagt et par dager før, slik at man får muligheten til å klikke for å bestille varsling når sendingen starter.

6. Gjennomfør

Noen tips for gjennomføring av livesendingen er:

 • Slapp av! Bruk avspenningsteknikker om nødvendig. Du er bedre når du slapper av og er naturlig
 • Ha godt lys og god lyd
 • Snakk gjennom scenene på forhånd
 • Ha noe å drikke ved siden av deg
 • Ha noen som følger med på chatten hvis du ikke får til dette selv
 • Husk at det er time lag – mottagerne ser ikke det du sier før en del sekunder senere, og det gjør også at tilbakemeldinger i chat kan ligge opptil 40-50 sekunder etter.

7. Lær

Etter gjennomføring er det lurt å ta en evaluering for å se på hva som gikk bra og hva som kan forbedres til neste gang.

 • Hva er det folk liker?
 • Hva er det de reagerer negativt på?
 • Hva syns du er komfortabelt?
 • Hva trenger du for å føle deg trygg
 • Dette er en iterativ prosess!

Har du lyst til å lære mer om digital marketing? – Vi i Webgruppen har mange kurs!

]]>
Markedsføring i koronaens tid https://www.webgruppen.no/markedsforing-i-koronaens-tid/ Sat, 21 Mar 2020 10:33:10 +0000 https://www.webgruppen.no/?p=10429 Når hele landet er «gått ned», hva gjør vi som driver med markedsføring da? – Dette var temaet for livesending 20. mars 2020, hvor Nina Furu har en del konkrete råd. (Artikkelen fortsetter under videoen.)

Hold hjulene i gang

Først og fremst gjelder det nå å holde hjulene i gang. Store deler av arbeidslivet er nede for telling, men det er tross alt fremdeles veldig mange bedrifter som kan og bør opprettholde aktiviteten.

Det er fem aspekter å tenke på i den sammengengen, og vi skal diskutere alle videre i artikkelen:

 1. Rydde opp
 2. Justere budskapet
 3. Justere kanalvalgene
 4. Tenke nytt
 5. Ikke gi opp

1. Rydd opp

Det er viktig at du nå tar en gjennomgang av det som ligger ute av aktiv annonsering. Ting kan veldig fort virke feil og skape negativt omdømme dersom du beholder tidsplanlagte innlegg og annonser, automatiske epostløp osv som ikke hensyntar den nye virkeligheten.

2. Justér budskapet

Vær ekstra nøye med hva du sier, og ikke minst hvordan du sier det akkurat nå! Det går fortsatt an å selge, men ikke på en ufin måte. Å profitere på en vond situasjon er absolutt negativt, og må for all del unngås!

Samtidig er det et stort poeng å ivareta relasjonene til kundene. Vi har snakket mye det siste året om hvordan «The most human company wins» og nå har du faktisk en sjanse til å bevise dette i praksis. Ta vare på kunden din, vær hjelpsom og vennlig. Tenk på hvordan du kan hjelpe, og demonstrer det!

Det finnes også gode eksempler på innovasjon i det hardt rammede reiselivet, for eksempel videoen «Hele Norge Klapper» fra Visit Norway med hashtaggen #dreamnowvisitlater demonstrerer.

3. Justér kanalvalgene

Tenk gjennom dine valg av kanaler en ekstra gang. Når du må spare på budsjettene, er det viktig å bruke pengene der hvor du får mest igjen. Våre råd er som følger:

Google Ads
Ta en gjennomgang av budskap og søkeord, slik at du er sikker på at ikke noe fremstår feil. Her er det imidlertid lite problemer med bare å la annonsene stå, ettersom du jo på Google Ads uansett kun betaler for de faktiske klikkene du får, så annonser som ingen klikker på koster uansett ikke penger.

Facebook Ads (Facebook og Instagram)
Her er et godt grunnprinsipp å ta ned alt som kjører allerede, og ta en nøye gjennomgang av budskap, landingssider og målgrupper. Juster annonsene og start opp igjen det som er nyttig for deg akkurat nå, i lys av hva kundene faktisk kjøper og hvordan i denne tiden.

Facebook-annonser er blitt svært rimelige akkurat nå, ettersom veldig mange har stoppet annonsene sine og konkurransen dermed er blitt (midlertidig) veldig lav. Det er jo noe man kan benytte seg av, dersom man har et dagsaktuelt budskap, som for eksempel dette:

annonse fort salg av toalettpapir

Annonser i andre sosiale medier
Her gjelder det samme som for Facebook/Instagram – ta ned det pågående, endre og start eventuelt opp igjen det som fortsatt kan være relevant.

Display/Radio/Tv
Vurdér om dette er noe du har råd til akkurat nå.

Epost/SMS
De eide kanalene er svært rimelige å bruke, og her har du jo også lov til å kontakte eksisterende kunder (hvis de ikke allerede har bedt deg la være). Dette blir dermed en hovedkanal for kommunikasjon mot de kanskje aller viktigste målgruppene.

Ikke glem websiden!
Bedriftens nettsted er informasjonsbank og fasit for all informasjon som vedrører bedriften og dens virksomhet. Mer enn noen gang er det viktig at det finnes korrekt og oppdatert informasjon her. Bruk gjerne forsiden til å formidle varslinger om stengning etc., men husk at mange kommer direkte inn på undersider også, så det er viktig at oppdatert informasjon finnes der det er behov for den.

4. Tenk nytt

Dette er en tid som allerede har vist sin evne til å skape nytenkning mange steder! Facebook-grupper som Digitalscenen og Brakkesyke 2020 har gitt brått oppdragsløse musikere en digital arena, bedrifter har måttet legge om til fjernarbeid i en fei, og mange gode ideer dukker opp. Vi tenker at innovasjonen i hovedsak faller i to kategorier; produktinnovasjon og digitalisering:

A. Revider produkter og tjenester

Tenk gjennom hva du fortsatt har å selge. Vi i Webgruppen har for eksempel helt lagt over fra fysiske kurs til virtuelle kurs (webinarer), noe som jo er teknisk mulig nå. Driver du kjøpesenter, men opplever at kundene ikke kommer til butikkene nå? – Hva med å tilby hjemlevering fra alle butikkene ved senteret, slik Amfi Raufoss gjør:

facebook-post fra amfi

Kan du for eksempel fortsette å selge varene dine men via nettbutikk? Dette krever ikke engang en nettbutikk, som denne forretningen demonstrerer på Instagram:

instagram-post med bilde av klær og pris

Alt man trenger for å selge er jo egentlig produkter, en mulighet til å ta imot betaling (Vipps er genialt!) og en måte å levere på. Posten gjør sitt med å tilby gratis henting av post i postkassen nå i denne tiden.

B. Digitalisering

Korona-krisen blir garantert verdens bratteste læringskurve i digitalisering! Mange skoler går over til nettundervisnings- og nettmøteløsningen Zoom og den norske nettmøteplattformen Whereby har fått helt ny vind i seilene i disse dager.

Mange har begynt å eksperimentere med livesendinger i sosiale medier, og verktøy som eCamm Live (for Mac) og Open Broadcaster Software gjør det relativt enkelt å få profesjonelle resultater med en rimelig beskjeden innsats.

De som ønsker å starte nettbutikk har også muligheten til det med gratisløsningene WordPress og utvidelsen WooCommerce.

5. Ikke gi opp

Kanskje det aller viktigste akkurat nå er ikke å gi opp. Pengene er nødt til å sirkulere i økonomien, og når de gjør det, så mangedobles de: Om firma A betaler firma B 1000 kroner, firma B betaler firma C 1000 kroner, firma C betaler firma D 1000 kroner, så har vi skapt verdier for 4000 kroner, selv om det er de samme 1000 kronene som er brukt. Med andre ord: Penger må sirkulere.

Det betyr at vi må opprettholde drift, aktivitet, salg og økonomi i så mange bedrifter som mulig, slik at vi faktisk fortsatt har et næringsliv når koronakrisen er over.

Vår oppfordring er altså: Hold aktiviteten oppe, og la oss alle demonstrere hva fleksibilitet og digitalisering kan gjøre i praksis!

]]>
Strategi for Facebook-grupper https://www.webgruppen.no/strategi-for-facebook-grupper/ Fri, 28 Feb 2020 10:29:40 +0000 https://www.webgruppen.no/?p=10407 En viktig del av Facebook-strategien for de fleste bedrifter i 2020 er å tenke strategisk rundt hvordan man skal forholde seg til Facebook-grupper. Gruppene er noe av den funksjonaliteten som er mest engasjerende på Facebook, og Facebook selv har stort fokus på grupper om dagen. Dette var tema for den livesendingen som du kan se opptak fra under: (Artikkelen fortsetter etter artikkelen.)

Hvorfor Facebook-grupper?

Det er flere grunner til å bruke Facebook-grupper. Her er noen av dem:

 • Engasjerende for bruker
 • Gruppefeeden – kan bli den nye nyhetsfeeden
 • Supplerer firmasiden
 • Bygger relasjoner
 • Gir kundedialog

Hva er relevante strategier for Facebook-grupper?

De vanligste strategiene er:

 • Lage egne grupper
 • Bruke andres grupper
 • Annonsere i grupper
 • En kombinasjon av disse

Grunnlaget for å velge er ofte om det finnes dominerende grupper på feltet eller ikke. Hvis det finnes etablerte, store grupper som tillater at man deltar på en måte som gir mening, så legg opp til å bruke disse.

Hvis det finnes udekkede behov i markedet, så lag egne grupper.

Annonsering i gruppefeeden kommer snart, også her i Norge. Dette vil da være en måte å supplere de andre strategiene.

Strategi for egne Facebook-grupper

Skal man lage egne grupper, må man tenke ut et relevant konsept for gruppen. Noen mulige konsepter for Facebook-grupper er:

 • Kunde-community
 • Målgruppe-grupper
 • Alumni-grupper
 • Arrangementsgrupper
 • Interessegrupper
 • Faggrupper
 • Emnegrupper
 • Nettverksgrupper
 • Kjøp-og-salg-grupper
 • og mye mer.

Uansett hva slags gruppe man velger å lage, er det viktig at man tenker gjennom følgende:

 • Hvorfor skal folk melde seg inn?
 • Hvordan skal du få medlemmer?
 • Hvordan skal du engasjere medlemmene?
 • Hvem skal være gruppeadmins?
 • Hva skal være gruppens regler?

Strategi for andres grupper

Finnes det allerede dominerende grupper på området, kan det være fruktbart å legge en strategi for å delta i disse. En slik strategi kan legger som tillegg til eller i stedet for en strategi for egne grupper.

En ting å ta stilling til her, er om man skal delta i gruppene som privatpersoner eller som firma. (Grupper kan tillate at firmasider melder seg inn.)

Det er ofte nyttig å tenke gjennom hvordan man kan skape verdi for de medlemmene som finnes i gruppen, heller enn hvordan man kan drive salg der. Når dette er sagt, så finnes det også ofte salgsleads å plukke opp i grupper, særlig når medlemmer spør etter relevante leverandører.

Har du lyst til å lære mer om sosiale medier? – Vi har mange forskjellige kurs!

]]>
Markedsføring med Pinterest – noen tips https://www.webgruppen.no/markedsforing-med-pinterest-noen-tips/ Fri, 28 Feb 2020 10:07:24 +0000 https://www.webgruppen.no/?p=10400 Pinterest er litt en «glemt gullgruve» når det gjelder digital markedsføring. Vi har laget en video om dette, og du kan også lese innholdet nedenfor, under videoen:

Hva er Pinterest?

Pinterest er en tjeneste der navnet er en kombinasjon av to ord: «pinning» (= sette opp på en oppslagstavle) og «interest» (= interesse). Med andre ord: Jeg bruker Pinterest til å lage oppslagstavler om ting jeg er interessert i.

Slik ser Pinterest ut for en bruker:

Skjermbilde fra Pinterest

Pinterest kan brukes på desktop (som bildet over), eller med app på mobil. Som alle sosiale medier, er appen den bruken som er mest utbredt.

Hvordan skaper Pinterest verdi?

For bruker er verdien ved Pinterest at man får innspill om tips til ting å kjøpe, steder å gå på ferie, matretter å lage, bøker å lese og en mengde andre ting. Skaperne bak tjenesten har da også kalt Pinterest for «en katalog av ideer».

Med andre ord: For brukerne er det viktigste med Pinterest at de får inspirasjon til egne liv.

For oss som er bedrifter, er den viktigste verdien at Pinterest skaper trafikk – den gir oss interessenter og potensielle kunder som besøker bloggene våre, artiklene våre, nettbutikken vår, produktsidene og så videre.

Et annet stikkord er «peer-ro-peer-ecommerce«, altså at Pinterest gjør det mulig for de som ser produktene våre å dele disse på Pinterest slik at andre kan finne dem – og av og til kjøpe. Verken trafikk eller produktdeling på Pinterest krever egentlig at vi har et firmanærvær selv – det holder at vi sørger for at produktene våre blir delt.

Bedriften på Pinterest

Ønsker vi å gjøre mer ut av det, kan vi også etablere en firmaprofil på Pinterest. Dette gir oss mulighet til å lage egne boards som potensielle kunder kan følge, og til å sørge for at pins pinnes til våre egne boards med produkter og tips vi ønsker å fremme. Her er et eksempel på dette, fra interiørforretningen Six Bond Street:

Skjermbilde fra Six Bond Street

Poenget med å lage egne boards er ikke bare å pinne egne varer, men å skape attraktive miljøer for våre ideelle kunder.

Det er vanlig at bedrifters boards ikke bare består av bedriftens egne pins, men også av andres pins som passer inn i samme look-and-feel.

Rich pins og annonsering

Når man har en firmaprofil, kan man også lage spesielle pins som kalles «rich pins» der for eksempel prisen kan komme med på en produkt-pin, eller man kan gjøre så hele matoppskriften kommer med i oppskrifts-pinnen.

Rich pins krever at man bruker metadata på nettstedet sitt, og disse metadataene blir da hentet med og beriker pinnen med informasjon.

Her er et eksempel på en oppskrifts-pin som er «rich pin»:

Oppskrifts-pin

Du kan lese mer om rich pins i Pinterests eget hjelpesenter.

Har du lyst til å lære mer om sosiale medier? – Vi i Webgruppen har en rekke kurs!

Coverbilde Pinterest live

]]>
Jobb og karrière i nettbransjen https://www.webgruppen.no/jobb-og-karriere-i-nettbransjen/ Fri, 14 Feb 2020 10:42:59 +0000 https://www.webgruppen.no/?p=10382 Mange er opptatt av hvordan man kan sikre seg en framtid profesjonelt i nettbransjen. Dette har vi laget en video om, der Nina går gjennom en rekke vinklinger og spesialiseringer som gir deg konkurransefortrinn: (Artikkelen fortsetter etter videoen)

Poteter og enhjørninger

Det er absolutt behov for folk som kan litt om alt innen digitalfeltet. Slike personer kalles ofte «digitale poteter», fordi de kan brukes til alt. I mindre selskaper er digitale poteter svært etterspurt, fordi bedriften får mye kompetanse i en og samme person.

Det finnes imidlertid mange bedrifter som ikke helt forstår hvilken dybdekompetanse som trengs, og som i stedet etterspør folk som kan mye om alt. Vi kaller slike roller «digitale enhjørninger», fordi personen som etterspørres egentlig ikke finnes.

Du kan få en potet, men du kan særdeles sjelden få en enhjørning.

Fagspesialisering

Den mest relevante måten å spesialisere seg på er å ta utgangspunkt i fag. De fagfeltetene som inngår i det digitale feltet er blant annet disse:

Elementer som inngår i en digital strategi

Elementer som inngår i en digital strategi.

Elementene og forholdene mellom dem er grundig beskrevet i denne artikkelen.

I forhold til arbeidssøking, er fagspesialiseringene ofte disse:

En eller flere av markeds-/trafikk-kanalene

Markedsføring på nett generelt (alle elementene under) eller spesialisering innenfor markedsføring med søk, social media mangement eller dialogmarkedsføring. Man kan også spesialisere seg på en enkelt kanal, for eksempel Google Ads eller Instagram.

Markedsføring i digitale kanaler

Markedsførings-/trafikk-kanalene.

En eller flere av produksjonskanalene

Innholdsproduksjon er en nyttig spesialisering man kan ha, og videoproduksjon likeså. Webutviklere trengs alltid, og utviklere som kan tilpasse og sette opp WordPress er spesielt etterspurt, ettersom dette er verdens mest brukte webløsning.

De digitale produksjonskanalene

De digitale produksjonskanalene

Kundebehandling

CRM, kundebehandling og dialogmarkedsføring henger sammen. Dette fagfeltet handler om kundedialog og kundeinnsikt. Her er en ny rolle i ferd med å vokse fram, rollen som UXM – «user experience manager».

Retningsspesialisering

En annen tilnærming er retningsspesialisering. Her er det gjerne din grunnleggende utdanning eller bakgrunn som legger føringer. Vanlige retninger er:

 • Kommunikasjon (bakgrunn fra journalistikk, kommunikasjonsfag, medier, PR)
 • Markedsføring (bakgrunn fra en eller annen form for markedsføringsutdanning)
 • Kundeservice (ofte bakgrunn fra kontor/administrasjon)
 • Netthandel (en kremmersjel, ofte bakgrunn fra retail)

Bransjespesialisering

I noen bransjer ønsker man å ansette «sine egne» og bakgrunn fra bransjen blir dermed en fordel. Noen typiske bransjer dette gjelder er:

 • Offentlig sektor
 • Frivillige organisasjoner
 • Kultursektor
 • Retail
 • Bank og finans
 • Business-to-business

Finn ditt fortrinn

Poenget er at du klarer å formidle ditt eget konkurransefortrinn når du søker jobb i nettbransjen. Ditt fortrinn kan knytte seg til noe av dette:

 • Du kan litt om alt (er en digital «potet»)
 • Du kan mye om et spesielt fagområde, for eksempel søk eller sosiale medier
 • Du kan mye om en bestemt retning, for eksempel informasjonsarbeid eller markedsføring
 • Du kan mye om en spesiell bransje

Har du lyst til å fylle på med sertifiseringer eller kortere kurs, har vi i Webgruppen en rekke tilbud.

Du kan også gjerne kontakte oss om du trenger personlig rådgivning rundt hvilke kurs du bør ta.

]]>
Bruk riktig kanal på riktig tidspunkt https://www.webgruppen.no/bruk-riktig-kanal-pa-riktig-tidspunkt/ Mon, 03 Feb 2020 15:07:03 +0000 https://www.webgruppen.no/?p=10376 Vi har flere markedsføringskanaler til rådighet enn noen gang før. Faktisk så mange at det ikke er alltid vi vet hvilken vi skal velge i kampen om kundene. Alle har sine styrker og svakheter, og velger vi feil, kan vi gå glipp av både trafikk og konverteringer.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Vi trenger mange kanaler

Det vil selvsagt alltid være enkelte kanaler som vi av forskjellige grunner velger å ikke benytte oss av, men faktisk bør vi bruke flere kanaler enn vi kanskje tror – vi velger ikke bare én kanal, og det finnes ikke noen enkelt kanal som er «riktig» for oss. Det er litt som å spørre hva som er «riktig» note på et piano. Vi må spille på alle tangentene vi har, og hver eneste en er både riktig og gal – riktig på ett tidspunkt og gal på en annen.

Kundereisen

For å forstå dette må vi se litt nærmere på kundereisen. Kundereisen er den prosessen kunden gjennomgår fra han/hun er blitt oppmerksom på et behov frem til dette behovet er dekket, og har 5 stadier:

 1. Bevissthet – kunden er blitt oppmerksom på et problem som må løses, eller et behov som må dekkes.
 2. Interesse – stadiet der kunden er begynt å lete etter løsninger.
 3. Vurdering – kunden har funnet noen mulige løsninger (forhåpentligvis er én av dem din), og har begynt å veie dem mot hverandre.
 4. Konvertering – kunden har bestemt seg, og er klar til å gjøre et kjøp.
 5. Oppfølging – kundereisen er ikke over selv om det har skjedd en konvertering. Oppfølgingsstadiet er hvor vi forsøker å skape et varig forhold til kunden gjennom å øke verdien av produktet de har kjøpt, sikre en fremtidig dialog, og tilrettelegge for nye konverteringer.

Uansett hvor i denne prosessen kunden befinner seg, er det viktig at vi er til stede, og de ulike kanalene vi har tilgang til gir nøkkel til de forskjellige stadiene i prosessen. Derfor er det også viktig at vi vet hvordan og når vi skal bruke hver enkelt av dem. Hver kanal kan kobles sammen med ulike deler av kundereisen. Når vi bruker kanalene på denne måten kaller vi det en 360-graders kampanje, fordi den dekker hele kundereisen.

1. Bevissthet/interesse

De to første stadiene i kundereisen er egentlig en slags oppdagelsesreise – kunden blir gradvis oppmerksom på hva de trenger, og hvordan din tjeneste eller produkt kan hjelpe med å dekke dette behovet. Her er det det innholdet du skaper, og hvordan det forholder seg til kundens behov, som er avgjørende. De kanalene som er relevante her er:

Innholdsmarkedsføring/content marketing
Innhold med tiltenkt egenverdi benyttes for å vekke interesse hos kunden for ditt produkt, tjeneste eller merkevare. Innholdsmarkedsføring står i sentrum for inbound-strategien din.

Sosiale medier
Deling av relevant innhold, konkurranser og andre aktiviteter i sosiale medier lar deg etablere et forhold til kunden og holde ham informert. Det gjør det også lettere for kunden å finne din bedrift på nett, og ta kontakt med spørsmål o.l.

Displayannonsering
Outbound-aktiviteter som displayannonsering lar deg målrette et spisset budskap mot en definert målgruppe på nett. Egner seg spesielt godt til å fortelle kunden f. eks. nye produkter, tilbud, produktfordeler e.l.

I disse kanalene handler det først og fremst om å gi kunden så nyttig og verdifull informasjon som mulig, slik at han/hun kan gå videre til neste stadium.

2. Vurdering/konvertering

Når kunden begynner å vurdere alternativer, har han/hun behov for mer inngående informasjon. Første stopp er gjerne Google, og da ønsker vi at kunden skal klikke på vår lenke, ikke konkurrentens. Da må vi både sørge for at kunden kan finne oss, og at vi kommer så høyt opp i søket som mulig. Da trenger vi:

Søkemotoroptimalisering (SEO)
Ikke egentlig en markedsføringskanal i tradisjonell forstand, men likevel svært viktig, siden nettstedet ditt står i sentrum for nesten all markedsføring på nett, da det oftest er der salg og konvertering foregår. Jo bedre søkemotoroptimalisert nettstedet vårt er, desto mer relevant vil innholdet vårt virke for søkemotoren, desto høyere opp i søkeresultatene kommer vi, og desto enklere kan kunden finne oss.

Betalt søk (Google Ads)
Betalt søk svært viktig for konvertering og salg, ettersom det driver trafikk fra brukere som allerede er interessert i varene eller tjenestene vi tilbyr, og derfor er mye nærmere en konvertering enn en tilfeldig besøkende. Søkemotorannonser lar oss korte ned veien til konvertering fordi vi kan ta brukeren videre til en spesifikk landingsside, og siden de mest relevante annonsene til et gitt søk dukker opp over det organiske søkeresultatet, øker vi også sannsynligheten for at kunden klikker på annonsen.

Begge disse aktivitetene sørger for at vi får så høy søkesynlighet som mulig, og Google Ads gir oss i tillegg en mulighet å skreddersy budskapet vårt til kunden. Formålet er å styre kunden inn på nettsiden vår, som er der konverteringen foregår.

3. Oppfølging

Denne fasen handler om å holde kontakt med kunden over tid, og gjennom denne kontakten føre en konstruktiv dialog. Denne fasen er en kombinasjon av kundeservice og markedsføring, hvor vi også forsøker å danne oss et bilde av kundens behov nå og i fremtiden. De viktigste verktøyene her er:

Epost
Epost bruker du til å holde kontakten med kundene som ønsker å høre fra deg. Dette er nyttig for salg, produktnyheter osv., og kan også brukes til å få tilbakemeldinger via spørreundersøkelser e.l. Epost er et uvurderlig verktøy for å holde kunder «varme».

Analytics
Analytics er heller ikke en markedsføringskanal som sådan, men siden verktøyet kartlegger trafikk og bevegelser på nettstedet ditt er det nøkkelen til forståelse av atferden til kundene dine på nettstedet – hvilke ting de er interessert i, hvordan de bruker nettstedet, hva de finner og ikke finner osv. I tillegg er det et utmerket feilsøkingsverktøy som kan avdekke svakheter ved nettsted eller kjøpsprosess.

Disse verktøyene gir oss muligheten til å kartlegge kundens interesser og behov, holde kundedialog, og tilrettelegge for fremtidige konverteringer.

Som vi ser har de ulike kanalene ulike styrker og svakheter, og det er om å gjøre å utnytte disse best mulig for å oppnå best mulig resultat. Siden disse styrkene og svakhetene kan kobles sammen med ulike stadier i kundereisen, blir det desto viktigere å bruke riktig kanal på riktig tid og sted. En riktig brukt kanal er en stor styrke for markedsføringen din, men brukes den feil står vi i fare for å få dårlig effekt av både innsats og pengebruk.

Lyst til å lære mer om digital marketing? – Vi har mange kurs!

Velg riktig kanal på riktig tidspunkt

]]>