Rask innføring i Google Analytics 4 - kurs

Dette er et kurs for deg som vil ha en rask innføring i den nye  og helt annerledes versjonen av Google Analytics.

Google Analytics 4 er den nye versjonen av Google Analytics. Denne tar over etter nåværende Universal Analytics, som vil slutte å samle inn data 1. juli 2023. (Du vil kun i en begrenset periode ha tilgang til dine historiske data i Universal Analytics.)

GA4 er vesensforskjellig fra UA i at den er hendelsesbasert og ikke sesjonsbasert og at den benytter syntetiske data for å kompensere for brukere som ikke ønsker å avgi cookie-data. Den er dermed også tilpasset til å oppfylle kravene i GDPR.

Rapportene i GA4 er imidlertid helt annerledes enn i Universal Analytics, ettersom den grunnleggende målingsteknologien er annerledes.

Dette kurset er en rask introduksjon til GA4 for deg som vil ha en oversikt over det nye verktøyet og mulighetene i det, raskt og effektivt presentert.

Hvis du allerede har installert Google Analytics 4 og vil lære å bruke dette i daglige målinger, anbefaler vi i stedet heldagskurset Google Analytics 4.

Kurset dekker blant annet:

Hvordan fungerer GA 4?

 • Hva er den grunnleggende teknologien i Google Analytics 4?
 • Hva er forskjellen mellom Universal Analytics og GA4?
 • Hvilke konsekvenser har forskjellene i målingsmodeller?

De viktigste rapportene i GA4

 • Dashbord og oversikter
 • Brukermålingene – terskelverdier og data
 • Trafikkmålingene – brukeranskaffelse og engasjement

Nyheter i GA4

 • GDPR-kompatible målinger og sikre data
 • Hvordan fungerer event-basert sporing?
 • Kan du stole på “zero party data”?

Sammen med kursmaterialet får du tilsendt en trinn-for-trinn-veiledning for å sette opp GA4.

Webgruppen anbefaler å sette opp Google Analytics 4 så snart som mulig, slik at man får lengst mulig overlappsperiode mellom de to versjonene.

Du blir ikke automatisk overført til GA4, dette er noe du selv aktivt må gjøre. I overgangsperioden vil GA4 og din “gamle” Google Analytics fungere parallelt, så du ødelegger ikke noe eksisterende ved å legge inn GA4 nå.

Webinar

Kurset avholdes som webinar via Zoom. Les om Gjennomføring av webinarer

Etter kurset skal du vite det viktigste om Google Analytics 4-rapporter, og være i stand til å ta disse i bruk. Du skal også vite hvorfor det er sentralt å legge inn GA4 på dine kontoer så snart som mulig, og ha en veiledning på hvordan dette gjøres.

Kursleder

Nina Furu

Nina er en veteran innen digital markedsføring i Norge. Hun har fulgt utviklingen innen web og sosiale medier på nært hold siden 1995; som nettredaktør, fagekspert, kursleder og digital rådgiver for en rekke av landets største bedrifter og etater. Hun har også skrevet flere av de fagbøkene om digital markedsføring som brukes på norske høyskoler. Den nyeste er Digital Markedsføring og Kommunikasjon. Til daglig er hun CEO og fagansvarlig i Webgruppen, og holder kurs og foredrag.

Ekstra ressurser som følger med dette kurset:

 • Tilgang til videoopptak av kurset i 1 mnd.
 • Presentasjonen fra kurset
 • Trinn-for-trinn veiledning for omlegging til Google Analytics 4

Kursdatoer

Handlekurv