Gratis kveldskurs: Introduksjon til HTML, 21. mai 2012

Lær deg det aller mest grunnleggende om å skrive HTML (HyperText Mark-up Language) i dette gratis kurset.

HTML er kodespråket som benyttes på nett. Enten du benytter et kommersielt publiseringsverktøy, et gratisverktøy som WordPress eller en sosial plattform som Facebook, vil grunnleggende kunnskap om HTML sette deg i stand til å tilpasse utseende og kommunikasjon utover de standardmuligheter som ligger i malverk og løsning.

Av denne grunn liker mange nettredaktører å ha grunnleggende kunnskap om HTML, for å få friheten til å skape den kommunikasjonen og de salgsbudskapene som trengs.

I dette korte halvdagskurset lærer du grunnleggende om HTML og bruk av dette til tilpasning av egne budskap. Kurset dekker blant annet:

  • Hva er HTML?
  • De forskjellige elementene i HTML-koden og hva de gjør.
  • Hvordan endre fonter og farger i et publiseringsverktøy?
  • Hvordan tilpasse plassering og størrelse på bilder?
  • Hvordan bruke tabeller til å styre plassering og spalteinndeling av tekst.
Kursleder : Kenneth Eriksen
Kenneth er en kjent profil i web-Norge, og har bl.a. vært leder i bransjeforeningen INMA. Han er en erfaren markedsfører og nettredaktør med fartstid bl.a. fra ICA og DnB. I dag er han konsulent, kursleder og foredragsholder, i tillegg til å være digitalrådgiver i Naturvernforbundet og lokalpolitiker i Oslo.

Etter endt kurs skal du være i stand til å justere utseendet på egne websider direkte ved bruk av HTML.

Kurset holdes kl 16.00 – 19.00 i Strandgaten 19, rett ved Oslo Sentralstasjon.

NB! PC må medbringes til dette kurset.

Opps, fant ikke skjemaet.