Informasjonsformidling på nett, kurs 22. august 2013

Dette er et kurs for deg som tenker nettet som en informasjonskanal ut mot brukerne, enten du driver i offentlig sektor, er en organisasjon eller en bedrift uten direkte salgsagenda.

InformasjonsformidlingNettet er en fantastisk kanal for informasjonsformidling, enten du er en etat som ønsker å tilrettelegge for selvbetjening, en organisasjon som skal påvirke meninger eller en bedrift som ikke driver direkte salgsrettet virksomhet.

Klikk her for å delta på kurset Informasjonsformidling på nett

Kurset dekker blant annet:

Lukten av informasjon og triggerord

 • Hvordan bruker oppfører seg når han leter etter informasjon på nett.
 • Hvordan du kan legge til rette for å bli funnet.
 • Hvordan du kan lede bruker til riktig side.

Jegere og samlere

 • I hvilke kanaler er bruker på jakt etter konkret informasjon?
 • Hvor er han åpen for forslag om nye tanker og ideer?
 • Hvordan tilrettelegge relevant for jeger-adferd og samler-adferd?

Informasjonsdesign

 • Hvordan lage informasjon som blir oppfattet og forstått?
 • Hvordan informere klart og tydelig?
 • Hvordan utforme relevante informasjonsmaler.

Informasjonsformidling i sosiale medier

 • Når er det relevant å ta sosiale medier i bruk?
 • Hvordan kan sosiale medier supplere den vanlige websiden?
 • Hvordan jobbe formålstjenlig med kombinasjonen av kanaler.

Systematisk informasjonsarbeid

 • Redaksjonsplan
 • Oppfølging og besvarelse av henvendelser
 • Automatisk gjenbruk og syndikering (RSS)

Kursleder : Nina Furu
Nina er en veteran innen norsk webkommunikasjon, Hun har vært nettredaktør for en rekke nettmagasiner og portaler, og startet Nettredaktørskolen i 2003. Hun rådgir flere av landets største nettsteder, sitter i forskjellige nasjonale fagfora, og har skrevet flere av de fagbøkene som brukes i utdannelser innen webkommunikasjon og sosiale medier på norske høyskoler. Til daglig er hun partner i Webgruppen og holder kurs og foredrag i inn- og utland.

Kurset arrangeres 22. august  2013 kl. 09.00 – 15.30 i Strandgaten 19, rett ved Oslo Sentralstasjon. Prisen for kurset er kr 4980,- inkludert kursmateriell og lunsj.

Sikre deg en plass på dette kurset ved å fylle ut skjemaet under:

Opps, fant ikke skjemaet.