Informasjonsformidling på nett, kurs 22. august 2013

Dette er et kurs for deg som tenker nettet som en informasjonskanal ut mot brukerne, enten du driver i offentlig sektor, er en organisasjon eller en bedrift uten direkte salgsagenda.

InformasjonsformidlingNettet er en fantastisk kanal for informasjonsformidling, enten du er en etat som ønsker å tilrettelegge for selvbetjening, en organisasjon som skal påvirke meninger eller en bedrift som ikke driver direkte salgsrettet virksomhet.

Klikk her for å delta på kurset Informasjonsformidling på nett

Kurset dekker blant annet:

Lukten av informasjon og triggerord

 • Hvordan bruker oppfører seg når han leter etter informasjon på nett.
 • Hvordan du kan legge til rette for å bli funnet.
 • Hvordan du kan lede bruker til riktig side.

Jegere og samlere

 • I hvilke kanaler er bruker på jakt etter konkret informasjon?
 • Hvor er han åpen for forslag om nye tanker og ideer?
 • Hvordan tilrettelegge relevant for jeger-adferd og samler-adferd?

Informasjonsdesign

 • Hvordan lage informasjon som blir oppfattet og forstått?
 • Hvordan informere klart og tydelig?
 • Hvordan utforme relevante informasjonsmaler.

Informasjonsformidling i sosiale medier

 • Når er det relevant å ta sosiale medier i bruk?
 • Hvordan kan sosiale medier supplere den vanlige websiden?
 • Hvordan jobbe formålstjenlig med kombinasjonen av kanaler.

Systematisk informasjonsarbeid

 • Redaksjonsplan
 • Oppfølging og besvarelse av henvendelser
 • Automatisk gjenbruk og syndikering (RSS)

Kursleder : Nina Furu
Nina er en veteran innen digital markedsføring i Norge. Hun har fulgt utviklingen innen web og sosiale medier på nært hold siden 1995; som nettredaktør, bedriftseier og digital rådgiver for en rekke av landets største bedrifter og etater. Hun har også skrevet flere av de fagbøkene om digital kommunikasjon som brukes på norske høyskoler. Til daglig er hun partner i Webgruppen og holder kurs og foredrag i inn- og utland.

Kurset arrangeres 22. august  2013 kl. 09.00 – 15.30 i Strandgaten 19, rett ved Oslo Sentralstasjon. Prisen for kurset er kr 4980,- inkludert kursmateriell og lunsj.

Sikre deg en plass på dette kurset ved å fylle ut skjemaet under:

Opps, fant ikke skjemaet.