Kurs i kravspesifisering og innkjøp av ny webløsning 29. november

Lær å gjennomføre en innkjøpsprosess og utforme en kravspesifikasjon for nye websider. Hvilke tekniske aspekter trenger du å beskrive og hvordan? Hvilke økonomiske rammer bør ligge til grunn? Hva skal du se på når du vurderer tilbudene?

Skal ditt firma gå til anskaffelse av ny publiseringsløsning/CMS-system? Har du fått ansvaret for å utforme kravspesifikasjonen og lede innkjøpsprosessen for de nye websidene? I så fall er dette kurset for deg.

I kurset Kravspesifisering og innkjøp av web lærer du blant annet følgende:

  • Hvilke milepæler må du gjennom i prosessen?
  • Hva trenger leverandøren å få vite, og hvorfor?
  • Hvor detaljert er du nødt til å beskrive funksjonaliteten du ønsker deg?
  • Hvilke tekniske elementer må du få med i spesifikasjonen?
  • Hvordan kan du spare titusener ved å skille mellom «need-to-have» og «nice-to-have»?
  • Hvilke faktorer har en tendens til å fordyre leveransen din?
  • Hvilke kriterier bør ligge til grunn for valg av leverandør?
  • Hvordan kan du sammenligne forskjellige løsningsforslag?
  • Hvilke fallgruber bør du være oppmerksom på?

Påmelding til kurs i Kravspesifisering og innkjøp av ny web

Kombinér 2 kurs – lær hele prosessen

Dette kurset kan med fordel kombineres med kurset Slik styrer du et webprosjekt, som går dagen før – den 3. mai. Ved å kombinere de to kursene får du en komplett gjennomgang av den innholdsstyrte/brukersentriske utviklingsprosessen over to dager.

Første dag vil da dekke kartlegging av målsettinger, kartlegging av brukerbehov, konseptdefinering og innholdsspesifisering, mens andre dag dekker konkretiseringene av den ønskede løsning i form av en teknisk kravspesifikasjon.

KOMBINASJONSRABATT: Bestiller du begge kurs samtidig får du 10 % rabatt på begge kurs.  Pass på å krysse av for at begge kurs bestilles ved påmelding (du trenger da ikke å fylle ut to skjema).

I tillegg til å lære deg å skrive en kravspesifikasjon, vil du i dette kurset også få en oversikt over hvilke leverandører som finnes i det norske markedet og hva som er forskjellene mellom dem. Dette vil igjen gjøre det enklere for deg å velge ut relevante tilbydere og å fatte et godt endelig valg.

Kursleder : Nina Furu
Nina er en veteran innen norsk webkommunikasjon, Hun har vært nettredaktør for en rekke nettmagasiner og portaler, og startet Nettredaktørskolen i 2003. Hun rådgir flere av landets største nettsteder, sitter i forskjellige nasjonale fagfora, og har skrevet flere av de fagbøkene som brukes i utdannelser innen webkommunikasjon og sosiale medier på norske høyskoler. Til daglig er hun partner i Webgruppen og holder kurs og foredrag i inn- og utland.

Kurset holdes 29. november kl. 09.00 -15.30 i Strandgt. 19 i Oslo. Pris for kurset er kr 4 980 eks mva, inkludert kursmateriell.

Sikre deg en plass på dette kurset ved å fylle ut bestillingen under:

Opps, fant ikke skjemaet.