Kurs i praktisk digital strategi, 26. og 27. oktober

Hvordan kan vi sikre at digitale virkemidler som nettsted og Facebook henger sammen med virksomheten forøvrig? Hvordan kan og bør en digital strategi utformes?

Bonus: Boken «Fra Triggerord til Hashtag» (old)

Dagens nettredaktør arbeider ikke bare med websiden, men kanskje også med søkemotorer, annonsering, Facebook, Twitter, blogger, LinkedIN, landingssider, banner-annonser og mer.

Hvordan arbeider man systematisk for å få tiltak i de forskjellige digitale kanalene til å henge sammen og forsterke hverandre gjensidig? Og hvordan får man digitale tiltak til å henge sammen med virksomheten forøvrig?

Klikk her for å bestille plass på kurset i oktober

Svært mange norske bedrifter mangler fremdeles en gjennomtenkt strategi for web og andre digitale kanaler. Selv i bedrifter som har drevet et nettsted i flere år, og der man ellers arbeider rimelig profesjonelt med webkommunikasjon, kan det hende at den strategiske forankringen av nettsatsningen mangler.

Dette kurset er spesielt ment for nettredaktører, kommunikasjonssjefer og andre som skal lede arbeidet med å utvikle, utforme og forankre en slik strategi i organisasjonen.

Bonus: Boken «Fra Triggerord til Hashtag» (old)
Dagens nettredaktør arbeider ikke bare med nettstedet, men også med Facebook, Twitter, blogger, YouTube og flere andre kanaler. Nina Furus nyeste bok handler om digital multikanal - det å få tiltak i de forskjellige digitale kanalene til å henge sammen, slik at man får en helhetlig kommunikasjons- og/eller markedsføringseffekt. Som deltaker på dette kurset mottar du boken "Fra Triggerord til Hashtag" som en del av kursmateriellet.

Kurset dekker blant annet:

  • Hvilke rolle kan og bør nettstedet fylle i organisasjonen?
  • Hvordan kan sosiale medier inngå i den digitale strategien?
  • Hvordan skal digitale medier bidra i verdiskapningen?
  • Er nett en informasjonskanal, en markedskanal eller en servicekanal? Eller kanskje en kombinasjon?
  • Skal og bør man utvikle mobile applikasjoner som supplement til andre digitale flater?
  • Hvilke planer og strategidokumenter legger føringer for webstrategien?
  • Hvem skal få påvirke den digitale strategien?
  • Hvilke elementer bør inngå?
  • Hvordan må strategien forankres?

Workshop-format

Dette kurset gjennomføres delvis som en workshop der deler av tiden benyttes på gruppearbeider der praktiske oppgaver løses av deltagerne i fellesskap. Dette gir trening med å vurdere forskjellige aspekter ved problemstillingene knyttet til digital strategi, og gjør også at man kan trekke på andres erfaringer.

Bestill plass på kurset om digital strategi i oktober


Lær av NSB

Webredaktør Henriette Høyer fra NSB (bilde under t.h.) kommer som gjest på dette kurset og presenterer case og erfaringer fra NSB.

Henriette vil fortelle om den digitale strategien i NSB og hvordan denne ble brukt i arbeidet med nye nettsider.

Videre vil hun fortelle om hvordan sosiale medier har vært knyttet til webstrategien, og hvordan NSB ser disse kanalene som del av sin websatsning.


I løpet av kurset vil du få en rekke innspill og verktøy for utvikling av din egen digitale strategi.

Kursleder : Nina Furu
Nina er en veteran innen norsk webkommunikasjon, Hun har vært nettredaktør for en rekke nettmagasiner og portaler, og startet Nettredaktørskolen i 2003. Hun rådgir flere av landets største nettsteder, sitter i forskjellige nasjonale fagfora, og har skrevet flere av de fagbøkene som brukes i utdannelser innen webkommunikasjon og sosiale medier på norske høyskoler. Til daglig er hun partner i Webgruppen og holder kurs og foredrag i inn- og utland.

Kurset holdes kl 09.00 – 15.30 i Strandgaten 19, vis-a-vis Oslo Sentralstasjon. Kursavgiften er kr 9250 eks mva inkludert lunsj og materiell. Antallet plasser på dette kurset er begrenset.

Reserver din plass på dette kurset i dag, ved å fylle ut skjemaet under.

Opps, fant ikke skjemaet.