Moderne internkommunikasjon, 11. og 12. mars 2013

Dette er kurset for deg som ønsker å ta internkommunikasjon på alvor, i både digitale og analoge kanaler.

Internkommunikasjon er et viktig virkemiddel for å bygge bedriftskultur, lojalitet og samhold, foruten å nå de forretningsmessige målene for virksomheten.

Klikk her for å delta på kurs i moderne internkommunikasjon

I moderne internkommunikasjon er intranettet sentralt, og sosiale medier gir helt nye rammer for omdømmebygging og speiling til internkulturen.

Dette kurset er for deg som arbeider med internkommunikasjon til daglig, og som ønsker å ta de nye mulighetene i aktiv bruk. Kurset dekker blant annet:

Intern-nyhetene

Nyheter er en viktig del av de historiene bedriften forteller seg selv om identitet og virksomhet. Intern-nyheter må håndteres med omhu!

 • Hvordan finne de gode historiene internt i bedriften?
 • Hyppighet, frekvens og segmentering for intern-nyheter.
 • Hvilke saker egner seg?
 • Når og hvordan gjengi nyheter fra eksterne kilder.

Intranettet som verktøykasse

Et godt intranett er i hyppig bruk. Dette fordrer imidlertid at den enkelte ansatte opplever at intranettet bidrar til en effektiv arbeidsdag. Kurset dekker de forskjellige aspektene av et nytteintranett.

 • Hvordan sikre at alle får de verktøyene de trenger?
 • Når og hvordan bør andre systemer integreres?
 • Mobilintranettet: Hvem har behov for hva på farten?
 • Intranettet som muliggjør hjemmekontor.

Endrings- og krisekommunikasjon

Informasjonsbehover er aldri så akutt som når det stormer i virksomheten. Endrings- og krisekommunikasjon handler om å minimere skadevirkninger og skape mest mulig trygghet i utrygge tider. Kurset dekker:

 • Internkommunikasjon under nedbemanning.
 • Krisehåndtering.
 • Hvordan forhindre lekkasjer til pressen?
 • Trygg og tydelig ledelse.

Verdens beste intranett

Hvert år kårer det anerkjente konsulentselskapet Nielsen Norman Group verdens 10 beste intranett til glede og inspirasjon for andre internkommunikatører. Kurset dekker:

 • Årets 10 vinnere – slik ser de ut.
 • Hvilke ideer til funksjonalitet kan vi «stjele»?
 • Årets trender innen intranett-kommunikasjon.
 • Kjennetegn ved de beste intranettene.

 Sosiale medier

De sosiale mediene har skapt endringer i internkommunikasjon på flere måter. Kurset omhandler sosiale medier i utstrakt grad, og behandler blant annet:

 • Bruk av sosiale medier i arbeidstiden: Skal de ansatte ha tilgang?
 • Hvem skal uttale seg på vegne av bedriften i sosiale medier?
 • Overvåking av bedriftens merkevare i sosiale medier.
 • Når skal bedriften offisielt delta i diskusjoner i sosiale medier?
 • Facebook-intranettet og mashup-intranettet.
 • Kollegiale relasjoner i sosiale medier.
 • Retningslinjer for bruk av sosiale medier.
Kursleder : Nina Furu
Nina er en veteran innen digital markedsføring i Norge. Hun har fulgt utviklingen innen web og sosiale medier på nært hold siden 1995; som nettredaktør, bedriftseier og digital rådgiver for en rekke av landets største bedrifter og etater. Hun har også skrevet flere av de fagbøkene om digital kommunikasjon som brukes på norske høyskoler. Til daglig er hun partner i Webgruppen og holder kurs og foredrag i inn- og utland.

Kurset arrangeres 11. og 12. mars 2013 kl. 09.00 – 15.30 i Strandgaten 19, rett ved Oslo Sentralstasjon. Prisen for kurset er kr 9750,-  inkludert kursmateriell og lunsj.

Sikre deg en plass på dette kurset ved å fylle ut skjemaet under:

Opps, fant ikke skjemaet.