Obama vs Romney: Taktisk bruk av sosiale medier, kurs 15. oktober

Begge kandidatene i det amerikanske presidentvalget benytter sosiale medier i valgkampen. I dette kurset ser vi på tiltakene de bruker, og hvordan du kan utnytte de samme taktikkene for din virksomhet.

I kurset ser vi på en rekke konkrete eksempler – noen glimrende, noen gode og enkelte til skrekk og advarsel.

I dette heldagskurset får du høydepunktene tydelig demonstrert, sammen med klare tiltak og anbefalinger for deg som selv ønsker å bruke sosiale medier effektivt til å skape resultater.

Kurset dekker blant annet:

Slik får du folk med deg

  • Hvordan engasjere og inspirere i digitale kanaler?
  • Hvordan utnytte spredningsfaktorene i sosiale medier?
  • Hvordan styre og dirigere andres begeistring?

Slik presenterer du holdninger og ideer

  • Digital meningskommunikasjon
  • Hvordan gjøre ideene kjent i den digitale kanalen?
  • Hvordan få gjennomslag for meninger og ideer?

Slik lar du brukeren delta

  • Hvordan legge til rette for tilbakemeldinger på en styrt måte?
  • Hvordan hjelpe dine fans å drive effektiv spredning av dine tanker og ideer?
  • Hvordan drive effektiv fundraising og merchandizing i sosiale medier?
Kursleder : Nina Furu
Nina er en veteran innen norsk webkommunikasjon, Hun har vært nettredaktør for en rekke nettmagasiner og portaler, og startet Nettredaktørskolen i 2003. Hun rådgir flere av landets største nettsteder, sitter i forskjellige nasjonale fagfora, og har skrevet flere av de fagbøkene som brukes i utdannelser innen webkommunikasjon og sosiale medier på norske høyskoler. Til daglig er hun partner i Webgruppen og holder kurs og foredrag i inn- og utland.

Kurset holdes mandag 15. oktober kl 09.00 – 15.30 i Strandgaten 19, rett ved Oslo
Sentralstasjon. Kurset koster kr 4850 pr deltager, inkludert lunsj og kursmateriell.

Opps, fant ikke skjemaet.