Praktisk digital strategi, kurs 15. og 16. mai

Dette er et kurs for deg som skal utvikle en digital strategi, og som ønsker å legge til rette for å jobbe målrettet med hver kanal og få de digitale […]

Bonus: Boken «Fra Triggerord til Hashtag» (old)

Dagens nettredaktør arbeider ikke bare med websiden, men kanskje også med søkemotorer, annonsering, Facebook, Twitter, blogger, LinkedIN, landingssider, banner-annonser og mer.

Klikk her for å delta på kurs i praktisk digital strategi

Hvordan arbeider man systematisk for å få tiltak i de forskjellige digitale kanalene til å henge sammen og forsterke hverandre gjensidig? Og hvordan får man digitale tiltak til å henge sammen med virksomheten forøvrig?

Svært mange norske bedrifter mangler fremdeles en gjennomtenkt strategi for web og andre digitale kanaler. Selv i bedrifter som har drevet et nettsted i flere år, og der man ellers arbeider rimelig profesjonelt med webkommunikasjon, kan det hende at den strategiske forankringen av nettsatsningen mangler.

Dette kurset er spesielt ment for nettredaktører, kommunikasjonssjefer og andre som skal lede arbeidet med å utvikle, utforme og forankre en slik strategi i organisasjonen.

Bonus: Boken «Fra Triggerord til Hashtag» (old)
Dagens nettredaktør arbeider ikke bare med nettstedet, men også med Facebook, Twitter, blogger, YouTube og flere andre kanaler. Nina Furus nyeste bok handler om digital multikanal - det å få tiltak i de forskjellige digitale kanalene til å henge sammen, slik at man får en helhetlig kommunikasjons- og/eller markedsføringseffekt. Som deltaker på dette kurset mottar du boken "Fra Triggerord til Hashtag" som en del av kursmateriellet.

Kurset dekker blant annet:

  • Hvilke rolle kan og bør nettstedet fylle i organisasjonen?
  • Hvordan kan sosiale medier inngå i den digitale strategien?
  • Hvordan skal digitale medier bidra i verdiskapningen?
  • Er nett en informasjonskanal, en markedskanal eller en servicekanal? Eller kanskje en kombinasjon?
  • Skal og bør man utvikle mobile applikasjoner som supplement til andre digitale flater?
  • Hvilke planer og strategidokumenter legger føringer for webstrategien?
  • Hvem skal få påvirke den digitale strategien?
  • Hvilke elementer bør inngå?
  • Hvordan må strategien forankres?

Workshop-format

Dette kurset gjennomføres delvis som en workshop der deler av tiden benyttes på gruppearbeider der praktiske oppgaver løses av deltagerne i fellesskap. Dette gir trening med å vurdere forskjellige aspekter ved problemstillingene knyttet til digital strategi, og gjør også at man kan trekke på andres erfaringer.

I løpet av kurset vil du få en rekke innspill og verktøy for utvikling av din egen digitale strategi.

Kursleder : Nina Furu
Nina er en veteran innen digital markedsføring i Norge. Hun har fulgt utviklingen innen web og sosiale medier på nært hold siden 1995; som nettredaktør, bedriftseier og digital rådgiver for en rekke av landets største bedrifter og etater. Hun har også skrevet flere av de fagbøkene om digital kommunikasjon som brukes på norske høyskoler. Til daglig er hun partner i Webgruppen og holder kurs og foredrag i inn- og utland.


Kurset holdes kl 09.00 – 15.30 i Strandgaten 19, vis-a-vis Oslo Sentralstasjon. Kursavgiften er kr 9750 eks mva inkludert lunsj og materiell. Antallet plasser på dette kurset er begrenset.

Reserver din plass på dette kurset i dag, ved å fylle ut skjemaet under:

Opps, fant ikke skjemaet.