Slik lykkes du med Facebook, kurs 23. oktober

Hva kan vi lære av de norske suksess-casene? – Dette er et praktisk kurs hvor vi analyserer norske Facebook-satsninger som har vært vellykkede, og ser på hvilke erfaringer og ideer vi kan hente.

I mange bedrifter er det ennå ikke avklart hva Facebook er og kan være i bedriftens/etatens kommunikasjons- og/eller markedsplan. En konsekvens av dette er at det er mye prøving og feiling – mange forsøker forskjellige tilnærminger, og ikke alt er like vellykket.

Klikk her for å delta på kurset «Slik lykkes du med Facebook»

I dette kurset skal vi prøve å lære av andres prøving, gjennom å se på hvem som har skapt resultater og hvordan. Vi tar utelukkende utgangspunkt i norske eksempler for å få overføringsverdien så høy som mulig.

Kurset dekker blant annet:

Hvilke suksesshistorier finnes?

 • Hvem har lykkes med Facebook i Norge?
 • Hvilke firmaer utpeker seg?
 • Hva er relevante caser fra bedrifter og offentlig sektor?
 • Hvem har gjort interessante erfaringer?

Vellykket utforming og innhold på Facebook

 • Hvordan kan det nye timeline-designet utnyttes?
 • Eksempler på gode oppsett.
 • Hvordan prioritere og trekke fram viktige innlegg.
 • Hvordan tone ned støy og irrelevant kommunikasjon.

Oppdateringer og Facebook-tekst

 • Forskjellige måter å bruke Facebook-oppdateringene på.
 • Eksempler på gode oppdateringer.
 • Skrivestil og «tone of voice».
 • Hvordan skrive for kommentering og liking.

Facebook med bruker i sentrum

 • Hvem bruker Facebook i kundeservice på en vellykket måte?
 • Hvordan svarer man med humor og sjarm?
 • Hvordan takler man «vriene» innlegg fra brukere?
 • Hvem svarer på vegne av bedriften og hvordan?
Kursleder : Nina Furu
Nina er en veteran innen norsk webkommunikasjon, Hun har vært nettredaktør for en rekke nettmagasiner og portaler, og startet Nettredaktørskolen i 2003. Hun rådgir flere av landets største nettsteder, sitter i forskjellige nasjonale fagfora, og har skrevet flere av de fagbøkene som brukes i utdannelser innen webkommunikasjon og sosiale medier på norske høyskoler. Til daglig er hun partner i Webgruppen og holder kurs og foredrag i inn- og utland.

Kurset arrangeres 23. oktober 2012 kl 09.00 – 15.30 i Strandgaten 19, rett ved Oslo Sentralstasjon. Prisen for kurset er kr 4980,-  inkludert materiell (kurspresentasjon) og lunsj.

Sikre deg en plass på dette kurset ved å fylle ut skjemaet under:

Opps, fant ikke skjemaet.