Sosiale medier i offentlig sektor, kurs 24 september 2013

Offentlig sektor har sine helt egne utfordringer knyttet til kommunikasjon, informasjonsformidling og kundeservice i sosiale medier. I dette kurset får du råd fra landets fremste eksperter på nettopp dette.

Bonus: Boken «Jus og Sosiale Medier»

Sosmed_offNB! På grunn av stort arbeidspress i offentlig sektor før valget, er denne kursdatoen kansellert. Kurset blir i stedet avholdt 14. november 2013.

Mer informasjon om kurset Sosiale medier i offentlig sektor 14. november.

Det er alltid krevende å drive kommunikasjon i sosiale medier. For aktører i offentlig sektor er utfordringene enda større, både fordi man har spesielle lover og regler å forholde seg til, og fordi mange brukere har sterke meninger om offentlige aktører.

Samtidig forventes det at både kommuner, fylkeskommuner, statlige aktører og mindre institusjoner faktisk er til stede i sosiale medier – både for å ta imot tilbakemeldinger og for å formidle institusjon. Dette kurset hjelper deg å håndtere denne rollen på en god måte.

Kurset dekker blant annet:

Lover og regler

 • Personvernhensyn – hva må du tenke på og når?
 • Datatilsynet – hvordan forholde seg til rammer og restriksjoner herfra?
 • Offentlighetsloven – hvilke føringer legger den for arbeidet i sosiale medier?

Facebook-sider

 • Hvordan drive offentlig informasjonsformidling på Facebook (med eksempler)?
 • Elementene på sidene, hva kan og bør de inneholde?
 • Hvordan bygger du opp antallet likes på siden?

Facebook-oppdateringer

 • Hvordan lage oppdateringer som skaper aktivitet og engasjement?
 • Hvordan tenke Facebook som en push-kanal for nyheter og informasjon man vil ha ut.
 • Å skrive godt for Facebook: Tematikk, tone og bildebruk.

Servicetorget i sosiale medier

 • Hvordan takle kundehenvendelser i sosiale medier?
 • Regler og rutiner for beredskap og respons.
 • Hvordan håndtere kritikk og negative tilbakemeldinger.

Sosiale medier som omdømmebygger

 • Hvordan følge med på hva som sies om etat og fremtredende personer.
 • Når og hvordan skal du følge opp og gripe inn?
 • Hvordan bruke Twitter som PR-verktøy.
Kursleder : Alf-Tore Meling
Alf Tore Meling er spesialist på sosiale medier i offentlig sektor og bidrar gjennom sitt kommunikasjonsrådgivningsbyrå – I all offentlighet - til at virksomheter innen offentlig sektor bruker sosiale medier som en profesjonell og målrettet del av den helhetlige kommunikasjonsmiksen. Alf Tore Meling er medforfatter av bøkene Sosiale medier i all offentlighet (2011) og Krisekommunikasjon 2.0 (2012) samt medforfatter av KS sitt Veikart for sosiale medier i kommune-Norge (2012).
Kursleder : Jon Wessel-Aas
Jon Wessel-Aas er advokat og partner i Bing Hodneland advokatselskap Han arbeider særlig med blant annet medierett - herunder ytringsfrihet, personvern og opphavsrett, og han har mange års erfaring som advokat for Norges største mediebedrifter. Han har publisert en rekke fagartikler og bøker innenfor disse temaene. Hans arbeidsfelt omfatter også sosiale medier, der han rådgir både offentlige og private virksomheter. Han har nylig utgitt boken Jus og sosiale medier.

Kurset holdes 24. september 2013, kl. 9.00-15.30, i Strandgaten 19, rett ved Oslo Sentralstasjon. Prisen er kr 4980,- inkludert kursmateriell og lunsj.

Bonus: Boken «Jus og Sosiale Medier»
Hva kan du skrive og dele på Facebook eller Twitter? Kan arbeidsgiver regulere hva ansatte gjør i sosiale medier? Kan offentlige etater delta fritt i sosiale medier? Denne boken handler om lover og regler – jus – og sosiale medier. Boken er skrevet av Jon Wessel-Aas, som også er kursleder på kurset.

Sikre deg en plass på dette konkrete og matnyttige kurset ved å fylle ut skjemaet under: