Bestepraksis

Bestepraksis handler først og fremst om å tilpasse seg systematisk til brukers behov.

Man kan også si at nesten alle våre kurs på en eller annen måte vedrører bestepraksis.

Se også oversikten over alle kurs.