Innholdsforvaltning

God forvaltning av innholdet du har eller kan skape vil alltid være essensielt i digitale medier. Her er oppkommende kurs som berører dette fagområdet:

Denne teksten leses av blinde

Innholdsforvaltning og spredning av innhold, kurs 1. november 2018

Dagskurs for deg som skal jobbe med forvaltning av innhold på et nettsted og det å sørge for at nettstedsinnholdet kommer ut til interessenter i sosiale medier. (Kurset er spesielt relevant for deg som jobber med informasjonsformidling mer enn markedsføring.)