LinkedIn

Over 85 % av amerikanske selskaper oppgir at de bruker nettet til rekruttering. Av disse velger over 90 % LinkedIn.  Også her hjemme blir dette profesjonelle nettverket stadig viktigere.

Aktuelle LinkedIn kurs

Digital Marketing Sertifiseringskurs, oppstart 3. november 2017

5-dagers kurs som leder fram mot serifiseringseksamen i digital marketing. Kurset dekker alle viktige felter for digital markedsføring, og setter dem inn i en strategisk sammenheng.

Se også oversikten over alle kurs.