LinkedIn

Over 85 % av amerikanske selskaper oppgir at de bruker nettet til rekruttering. Av disse velger over 90 % LinkedIn.  Også her hjemme blir dette profesjonelle nettverket stadig viktigere.

Aktuelle LinkedIn kurs

Se også oversikten over alle kurs.