Mobil

I dag skjer ca 7 % av all nettsurfing i Norge fra mobiltelefonen, og andelen er raskt stigende.  Mobilbruk krever flere tilpasninger av fra oss som er nett-kommunikatører.

Aktuelle kurs i mobil