Størst i Norge på kurs for profesjonelle webfolk

Retorikk

Retorikk er overtalelsens kunst. Å kunne overtale trenger må man både på nettsted, i nettbutikk og sosiale medier.

Aktuelle kurs i retorikk