Webdesign

For å utforme et nettsted på riktig måte må man mestre både design og webferdigheter. Vi har flere kurs for deg som skal formgi for digitale flater:

Aktuelle Webdesign kurs

Gjennomføring av web-prosjekter, kurs 10. januar 2018

Skal du i gang med å lage nye nettsider, eller redesigne de eksisterende? Alt for mange prosjekter havarerer fordi man starter i feil ende og ikke klarer å sette tydelige mål. Dette kurset hjelper deg med dette. I tillegg lærer du hvordan du skal finne og samarbeide med leverandører for å gjennomføre et vellykket prosjekt.

Se også oversikten over alle kurs.