Størst i Norge på kurs for profesjonelle webfolk

Nina Furu

nina-kvadratNina Furu er partner i Webgruppen og har jobbet med nett i Norge i over 20 år. I løpet av den tiden har hun lært opp tusenvis av norske nettmarkedsførere og webkommunikatører i målrettet bruk av web og sosiale medier, og har bidratt til målbar forbedring av nettresultater i mange hundre bedrifter og etater.

Nina har bakgrunn som nettredaktør i flere norske ukeblader (bl.a. DET NYE og Foreldre & Barn) og som nettredaktør for portalsatsningen til Orkla Media, HjemmeNett. Gjennom selskapet Webgruppen driver hun i dag også Nettredaktørskolen, og den norske delen av Digital Marketing Institute sine sertifiseringsprogrammer innen digital markedsføring og strategi.

Nina Furu var en av grunnleggerne av Webgruppen AS i 2006, og har overordnet fagansvar for kurs som holdes i dette selskapet.

Publikasjoner

Nina Furu har skrevet en rekke fagbøker om web og sosiale medier:

  • Redigering for web (2001)
  • Webkommunikasjon (2003 / 2006)
  • Skriv for web på 1-2-3 (2008)
  • Fra Triggerord til hashtag (2010)
  • Sjangerskriving i digitale kanaler (2013)

Aktuelle kurs med Nina Furu