Rådgivning

Vi bistår gjerne med rådgivning i forbindelse med ditt nettsted.

Ønsker du å komme raskt i gang med målrettede forbedringer av nettstedet ditt, anbefaler vi en halv dags evalueringsworkshop.

Du kan også bestille andre konsultasjoner med en av våre rådgivere. Webgruppen har to seniorrådgivere:

  • Nina Furu er spesialist på innhold på web, webkommunikasjon, salg og markedsføring på web og informasjonsformidling på web.
  • Jakob Thyness er spesialist på utforming, webdesign, interaksjonsdesign og visuell webkommunikasjon.

Vi kan hjelpe deg å besvare spørsmål som hva som fungerer godt på nettstedet ditt, og hva som fungerer mindre godt. Vi kan bistå deg i forbedring av resultatene på nettstedet. Vi kan rådgi deg ved innkjøp av ny webløsning, og vi kan bistå i utvikling av webstrategi og resultatoptimalisering.

Du kan booke en eller flere av oss på timesbasis, til en enkelt konsultasjon, eller du kan be oss om tilbud på mer omfattende oppdrag,

Våre timepriser for enkeltkonsultasjoner er kr 2000,- pr. time eks. mva.

Det er mulig å lage rammeavtaler med noe rabattert timepris for mer omfattende oppdrag, eller der flere av våre rådgivere arbeider i team.

Kontakt oss på post@webgruppen.no eller på telefon +47 454 75 000 dersom du ønsker å bestille en avtale.