Slik foregår webinarene

Vi i Webgruppen har valgt digitalløsningen Zoom. Denne lar oss holde webinarer, nettmøter og konferanser virtuelt.

Utstyr og software

For heldagskurs anbefaler vi at du bruker PC/Mac. Dette gjør at du får større skjermstørrelse og dermed kan se både kursleder, presentasjoner og skjermdelinger bedre. På PC/Mac trenger du bare en vanlig nettleser for å delta.

Gjennomføring av webinaret

I forkant mottar du en epost med lenke til webinaret. Denne kan du klikke på til avtalt tid, og komme inn i webinar-rommet. 

Vi sender ut denne lenken noen dager før selve webinaret. Hvis du ikke har mottatt noen lenke, anbefaler vi at du sjekker mappen din for uønsket epost.

Du må skrive inn ditt navn før du kommer inn i rommet. Vi anbefaler deg å skrive inn ditt fornavn, eventuelt fulgt av bedriftens navn.

Du kommer inn i webinarrommet med video og lyd avslått, men vi anbefaler deg å sette på egen video når du er kommet inn i rommet, slik at deltakerne kan se hvem som er til stede. Hvis det ikke er for mange deltagere på kurset, vil vi også holde en liten velkomst-runde, slik at alle kan si noen få ord om hva de heter og hva de driver med. Hvis det er mange på kurset, kan de som ønsker skrive litt om seg selv i chatten i stedet.

Du kan selv skru på og av lyd og video på deg selv, altså bestemme om vi andre kan se og høre deg. Det hyggeligste er om du beholder videoen på, men skrur lyden av. Du kan skru av og på både lyd og video fra deg selv etter eget ønske.

Under webinarene kan du stille spørsmål ved å “rekke opp hånden” for å få snakke, eller ved å skrive inn spørsmål i chat. Hvis du ber om ordet, og stiller et spørsmål under kurset, vil dette også komme med på videoopptaket.

Vi kommer til å ta pauser, både spisepause og andre pauser. Da kan alle skru av video, og gjøre andre ting som trengs, så møtes vi tilbake i rommet etter pausen. 

Vi tar også opp webinaret på video, som gjøres tilgjengelig for deltakerne etter kurset. Videoopptaket inkluderer ikke video av deltakerne, kun kursleder og skjermdelinger. Unntak er deltakere som sier noe høyt til alle etter at introduksjonsrunden er over.

Velkommen på webinar!

Se oversikten over alle webinarer

Handlekurv