Slik skriver du tilgjengelighetserklæring - kurs

Innen 1.2.2023 skal alle virksomheter i offentlig sektor ha fylt ut en tilgjengelighetserklæring på alle sine nettsteder. I dette kurset lærer du hvordan dette kan gjøres.

I tilgjengelighetserklæringen skal 47 ulike suksesskriterier i WCAG 2.1 gjøres rede for. Disse suksesskriteriene hører til fire prinsipper for tilgjengelighet; nettløsninger skal være mulige å oppfatte, mulige å betjene, forståelige og robuste.
 
I kurset går vi gjennom alle de 47 suksesskriteriene og utfyllingen av tilgjengelighetserklæringen. Vi tar også opp UU-tilsynets tolkningsmyndighet; hvordan kan vi best mulig forberede oss på å imøtekomme kravene de stiller ved et tilsyn? Og aller viktigst; hvordan gjør vi nettstedene våre mest mulig tilgjengelig, for flest mulig brukere?
 

Kurset dekker blant annet:

Bakgrunnen for tilgjengelighetserklæring

 • Hvorfor tilgjengelighetserklæring?
 • UU-tilsynets tolkningsmyndighet
 • Hva skjer ved et tilsyn?

Prinsipp 1: Mulig å oppfatte

 • Tekstalternativer til ikke-tekstlig innhold
 • Alternativer til tidsbaserte medier
 • Innhold presentert på ulike måter
 • Skille innhold fra hverandre

Prinsipp 2: Mulig å betjene

 • Navigering med tastatur
 • Tid til å lese og bruke innhold
 • Terskelverdi på glimt
 • Navigering og orientering på siden
 • Inndatametoder

Prinsipp 3: Forståelig

 • Språkinnstillinger
 • Forutsigbar presentasjon og funksjon
 • Veiledning og feilretting ved skjemautfylling

Prinsipp 4: Robust

 • Hjelpemiddelteknologi

Bestill under og sikre deg en plass på dette svært nyttige kurset nå:

Webinar

Kurset avholdes som webinar via Zoom. Les om Gjennomføring av webinarer

Etter kurset skal du være i stand til å skrive tilgjengelighetserklæring for din virksomhet.

Kursleder

Randi Elisabeth Hagen

Randi er lektor i norsk, med utdanning innen spesialpedagogikk og med flere års erfaring som IT-utvikler. Hun har også laget e-læringskurs i Universell Utforming for ansatte ved norske universiteter og høgskoler, og vant Universellprisen i 2019 for dette arbeidet.

Kursdatoer

Billetter

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Slik skriver du tilgjengelighetserklæring - kurs (webinar)
Innen 1.2.2023 skal alle virksomheter i offentlig sektor ha fylt ut en tilgjengelighetserklæring på alle sine nettsteder. I dette kurset lærer du hvordan dette kan gjøres.
kr 4.980,00
Ubegrenset
Bestill kr 4.980,00

Billetter

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Slik skriver du tilgjengelighetserklæring - kurs (webinar)
Innen 1.2.2023 skal alle virksomheter i offentlig sektor ha fylt ut en tilgjengelighetserklæring på alle sine nettsteder. I dette kurset lærer du hvordan dette kan gjøres.
kr 4.980,00
Ubegrenset
Bestill kr 4.980,00
Handlekurv