Teknisk søkemotoroptimalisering (SEO) - digital workshop

Et videregående kurs for deg som vil arbeide med teknisk forbedring av SEO på egne sider.

Dette kurset er en praktisk workshop for deg som allerede kjenner grunnprinsippene i SEO og vil arbeide praktisk med teknisk forbedring av eget nettsted. I løpet av kurset gjør vi en rekke diagnostiske tester som du tar på egne sider, og diskuterer virkemidler for forbedring av de problemområdene som måtte avdekkes.

Kurset krever at du har tilgang til Google Analytics og Google Search Console for eget nettsted.

Kurset dekker blant annet:

Hovedmodellen for arbeid med forbedring

 • Hvilke elementer inngår i prosessen?
 • Hvor viktig er hver av elementene?
 • Hvilke grep kan du ta for å rangere bedre?

Tekniske variabler

 • Hva slags tekniske veivalg er kritiske for søkesynligheten?
 • Hvor viktig er publiseringsløsningen?
 • Hvilke tekniske tester kan du selv foreta?

Praktisk arbeid med diagnostikk og analyse

 • Test egne websider med gratisversjoner av tekniske testverktøy
 • Kursleder kan benytte betalte verktøy til mer dyptgående analyse av enkelte nettsteder
 • Diskusjon og analyse av funn

Kvalifisering med Googles verktøy

 • Hvilke faresignaler og/eller bekreftelser av funn kan finnes i GA og GSC?
 • Vi kvalitetssikrer eventuelle funn i Google Analytics
 • Vi innhenter supplerende informasjon fra Google Search Console

Tiltak og forbedringer

 • Hva skal til for å rette opp de feilene som er funnet?
 • Hvilke forbedringer kan og bør du gjøre med egne sider?
 • Hvordan legger du opp til løpende tilpassing og justering?

Webinar

Kurset avholdes som webinar via Zoom. Les om Gjennomføring av webinarer

Etter endt kurs skal du ha en liste med to do-punkter til teknisk forbedring av søkemotoroptimalisering på egne sider.
Kursleder

Nina Furu

Nina er en veteran innen digital markedsføring i Norge. Hun har fulgt utviklingen innen web og sosiale medier på nært hold siden 1995; som nettredaktør, bedriftseier og digital rådgiver for en rekke av landets største bedrifter og etater. Hun har også skrevet flere av de fagbøkene om digital kommunikasjon som brukes på norske høyskoler. Til daglig er hun partner i Webgruppen og holder kurs og foredrag i inn- og utland.
Kursleder

Roar Eriksen

Roar har fartstid fra Google selv og en rekke av Norges største SEO-byråer. Han regnes som en av landets fremste eksperter på digital synlighet, og er en populær og lærerik foredragsholder. Til daglig driver han nå rådgivning og undervisning i selskapet Eriksen Education.

Kursdatoer

Handlekurv