Lag bedre websider - kurs

Lær å forbedre brukeropplevelsen på ditt nettsted – uten at det krever ny publiseringsløsning eller omfattende redesign.

Brukeropplevelsen på ditt nettsted er helt sentralt for bruker. Siden websiden er så sentral som den er, betyr det også at UX og brukerfokus er viktig å kjenne til og ha fokus på.

Dette kurset kan tas selvstendig, men det er også del av Nettredaktørskolen, som går over fem uker (1 kursdag pr uke).

Kurset dekker blant annet:

Start med bruker og brukers behov

 • Personas – hvem er brukerne dine?
 • Scenarier – hva er det bruker prøver å få til?
 • Brukeropplevelse – hvordan kan vi hjelpe bruker mest mulig?

Hvordan hjelpe bruker å finne fram?

 • Menystrukturer og triggerord
 • Internsøk – hva det kan og ikke kan gjøre
 • Tilgjengelighet og universell utforming

Informasjonsdesign – hvordan levere innhold

 • Transaksjon vs informasjon – hva er hva?
 • God utforming av transaksjoner
 • God utforming av informasjonssider

Praktisk brukertesting

 • Hva er relevante brukerscenarier
 • Hva kan du forvente at kunden kan fra før?
 • Vi gjennomfører scenarietest i praksis på hverandres sider

Brukerundersøkelser og tilbakemeldinger

 • Hva kan og bør du spørre brukeren om?
 • Hvordan utforme gode brukerundersøkelser?
 • Hvordan sikre grunnlag for løpende forbedringer

Webinar

Kurset avholdes som webinar via Zoom. Les om Gjennomføring av webinarer

Etter endt kurs skal du være i stand til å ta innholdsgrep som bedrer brukeropplevelsen på dine sider.
Kursleder

Nina Furu

Nina er en veteran innen digital markedsføring i Norge. Hun har fulgt utviklingen innen web og sosiale medier på nært hold siden 1995; som nettredaktør, fagekspert, kursleder og digital rådgiver for en rekke av landets største bedrifter og etater. Hun har også skrevet flere av de fagbøkene om digital markedsføring som brukes på norske høyskoler. Den nyeste er Digital Markedsføring og Kommunikasjon. Til daglig er hun CEO og fagansvarlig i Webgruppen, og holder kurs og foredrag.

Kursleder

Jakob Thyness

Jakob er sertifisert digital markedsfører, UX-sertifisert, kursleder og partner i Webgruppen. Han har arbeidet med webdesign og visuell webkommunikasjon siden 1994, både i byråsammenheng og som frittstående rådgiver. Han har spesialisert seg på visuell webkommunikasjon og brukeropplevelse, og har bred erfaring fra nettsteder både i privat og offentlig sektor.

Ekstra ressurser som følger med dette kurset:

 • Tilgang til videoopptak av kurset i 1 mnd.
 • Presentasjonen fra kurset
 • “Elementene i en digital strategi” – utskrivbar plansje (PDF)
 • Lenker til ulike testverktøy

Kursdatoer

Handlekurv