Lag bedre websider

Lær å forbedre brukeropplevelsen på ditt nettsted – uten at det krever ny publiseringsløsning eller omfattende redesign.

Kurset dekker blant annet:

Start med bruker og brukers behov

 • Personas – hvem er brukerne dine?
 • Scenarier – hva er det bruker prøver å få til?
 • Brukeropplevelse – hvordan kan vi hjelpe bruker mest mulig?

Hvordan hjelpe bruker å finne fram?

 • Menystrukturer og triggerord
 • Internsøk – hva det kan og ikke kan gjøre
 • Tilgjengelighet og universell utforming

Informasjonsdesign – hvordan levere innhold

 • Transaksjon vs informasjon – hva er hva?
 • God utforming av transaksjoner
 • God utforming av informasjonssider

Praktisk brukertesting

 • Hva er relevante brukerscenarier
 • Hva kan du forvente at kunden kan fra før?
 • Vi gjennomfører scenarietest i praksis på hverandres sider

Brukerundersøkelser og tilbakemeldinger

 • Hva kan og bør du spørre brukeren om?
 • Hvordan utforme gode brukerundersøkelser?
 • Hvordan sikre grunnlag for løpende forbedringer

Webinar

Kurset avholdes som webinar via Zoom. Les om Gjennomføring av webinarer

Etter endt kurs skal du være i stand til å ta innholdsgrep som bedrer brukeropplevelsen på dine sider.
Kursleder

Nina Furu

Nina er en veteran innen digital markedsføring i Norge. Hun har fulgt utviklingen innen web og sosiale medier på nært hold siden 1995; som nettredaktør, bedriftseier og digital rådgiver for en rekke av landets største bedrifter og etater. Hun har også skrevet flere av de fagbøkene om digital kommunikasjon som brukes på norske høyskoler. Til daglig er hun partner i Webgruppen og holder kurs og foredrag i inn- og utland.

Kursdatoer

Handlekurv