Universell Utforming og WAD-direktivet - kurs

Dette er kurset for deg som vil lage digital kommunikasjon i henhold til WAD-direktivet, WCAG-standarden og andre retningslinjer for universell utforming.

Kurset dekker blant annet:

WCAG og WAD

 • Kort gjennomgang av rammene: WCAG og WAD
 • Hvorfor er universell utforming viktig?
 • Hvem er pålagt å følge retningslinjene, og i hvilke kanaler?

Universell utforming av websider

 • Rammene som legges av hjelpemidler og verktøy – leserekkefølge mm
 • Korrekt formatering av overskrifter og brødtekst
 • Håntering av lenketekster, tabeller og andre elementer

UU for bilder og video

 • Bestepraksis for navngivning og merking av bilder
 • Fargebruk, kontraster og andre hensyn
 • Synstolkning, teksting og andre grep å ta med videoer

Universell utforming i sosiale medier

 • Kan sosiale medier i det hele tatt brukes utfra et UU-perspektiv?
 • Hva kan eventuelt deles i sosiale medier og hvordan?
 • Spesielle tilpasninger som kreves

UU i andre dokumenter og formater

 • Filtyper og formater å unngå av hensyn til UU
 • Viktige UU-grep å ta med Word-dokumenter, Powerpoint-filer og liknende
 • Gode rutiner i daglig arbeid

Webinar

Kurset avholdes som webinar via Zoom. Les om Gjennomføring av webinarer

Etter kurset skal du vite hvilke tilpasninger og tilrettelegginger som er nødvendige for å sikre universell utforming av digital kommunikasjon.

Kursleder

Randi Elisabeth Hagen

Randi er lektor i norsk, med utdanning innen spesialpedagogikk og med flere års erfaring som IT-utvikler. Hun har også laget e-læringskurs i universell utforming for ansatte ved norske universiteter og høgskoler, og vant Universellprisen i 2019 for dette arbeidet.

Ekstra ressurser som følger med dette kurset:

 • Tilgang til videoopptak av kurset i 1 mnd.
 • Presentasjonen fra kurset
 • Anbefalte nettressurser

Kursdatoer

Billetter

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Universell Utforming og WAD-direktivet - kurs (webinar)
Dette er kurset for deg som vil lage digital kommunikasjon i henhold til WAD-direktivet, WCAG-standarden og andre retningslinjer for universell utforming.
kr 4.980,00
Ubegrenset
Bestill kr 4.980,00
Handlekurv