Kravspesifisering

Når du skal kjøpe inn en ny webløsning, er det viktig at kravspesifikasjonen er riktig i forhold til de behov bedriften har.

Aktuelle kurs i kravspesifisering

Gjennomføring av web-prosjekter, kurs 10. januar 2018

Skal du i gang med å lage nye nettsider, eller redesigne de eksisterende? Alt for mange prosjekter havarerer fordi man starter i feil ende og ikke klarer å sette tydelige mål. Dette kurset hjelper deg med dette. I tillegg lærer du hvordan du skal finne og samarbeide med leverandører for å gjennomføre et vellykket prosjekt.

Se også oversikten over alle kurs.